NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Lê Bảo Huy1, Nguyễn Đức Công2
1 Bệnh viện Thống Nhất
2 ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Klebsiella pneumonia sinh men betalactam phổ rộng (ESBL K.pneumonia) đang trở thành một tác nhân kháng thuốc cao trong viêm phổi cộng đồng. Muc tiêu: Xác định các đặc điểm viêm phổi cộng đồng và tình trạng đề kháng kháng sinh do vi khuẩn Klebsiella pneumonia sinh ESBL. Kết quả: Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL chiếm 55/146 ca (37,7%) viêm phổi do K.pneumonia. Nam chiếm 61,6%, tuổi trung bình 80,9 ± 8,5. Đau ngực, đông đặc, hội chứng ba giảm gặp nhiều ở nhóm sinh ESBL, ngược lại thở nhanh, khó thở chiếm ưu thế ở nhóm không sinh ESBL. Nhóm ESBL K.pneumonia có PCT tăng (128,5 ± 206,6 pg/ml so với 67,1 ± 147,5), thời gian nằm viện kéo dài (18,1± 11,8 ngày so với 15,4 ±  9,9 ngày), tử vong chiếm 23,6%. Các yếu tố nguy cơ nhiễm tác nhân sinh ESBL là sử dụng kháng axit (OR=2,423; 95% CI 1,2-4,89; p=0,02, hội chứng đông đặc (OR=175; 95% CI 22,5-1360,9; p<0,05). Các yếu tố tiên lượng tử vong mạnh nhất là nhập ICU (OR=28,33; 95% CI 11,72-71,85; p<0,05), thở nhanh > 30 lần/phút (OR=2,246; 95% CI 1,05-4,89; p<0,05), ure máu tăng ≥ 7 µmol/L (OR=2,47; 95% CI 1,15-5,33; p=0,02), NTProBNP máu tăng ≥ 1300 pg/L (OR=5,72; 95% CI 2,37-13,83; p<0,05, Troponin tăng ≥ 43 pg/L (OR=2,483; 95% CI 1,12-5,48; p=0,03) thông khí hỗ trợ (OR 8,86; 95% CI 3,61-21,74; p<0,05. Tỷ lệ đề kháng kháng sinh chung lần lượt: ceftazidim 74,1,% vs 38,2%, levofloxacin 70,3% vs 46,5%, ciprofloxacin 69,1% vs 49,5%; ertapenem 24,5% vs 36,2%; imipenem 14,5% vs 32,2%; meropenem 16,7% vs 24%, với p<0,05; còn nhạy cảm với Colistin. Kết luận: K.pneumonia sinh ESBL thường gặp trong viêm phổi, triệu chứng lâm sàng chủ yếu là khó thở, đau ngực, đông đặc. Nguy cơ nhiễm ESBL gồm tiền sử nhập viện trong vòng 30 ngày trước, sử dụng kháng axít, hội chứng đông đặc. Tử vong tăng ở bệnh nhân nhập ICU, thông khí hỗ trợ, tăng ure máu,  NTproBNP  và Troponin. Vi khuẩn kháng hầu hết các kháng sinh đang dùng, ngoại trừ Colistin.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01042

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hiện tại, đặc điểm các tác nhân gây bệnh kinh điển đã được tìm hiểu qua rất nhiều nghiên cứu trên toàn cầu. Ngược lại, việc hiểu biết về tác  nhân K.pneumoniasinh ESBL còn hạn chế. Chúng tôi nhận thấy rằng việc giám sát chặt chẽ tình trạng đề kháng kháng sinh và hiểu biết rõ về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm phổi do K.pneumoniasinh ESBL giúp chẩn đoán  sớm,  nâng  cao  hiệu  quả  điều  trị  và  cải thiện tình trạng tử vong của bệnh nhân.Vì vậy, chúng  tôi  tiến  hành  thực  hiện  đề  tài: “Nghiên cứu  đặc  điểm  viêm  phổi  cộng  đồng  do K.pneumoniasinh  ESBL  tại  bệnh  viện  Thống Nhất”nhằm xác định: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm  sàng  của  bệnh  nhân  viêm  phổi  do K.pneumoniasinh ESBL và khảo sát các yếu tố liên quan tiên lượng tử vong của bệnh nhân viêm phổi K.pneumoniasinh ESBL.