Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xương với 99mTc-MDP trong bệnh u nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2018 – 03/2020

Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xương với 99mTc-MDP trong bệnh u nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2018 – 03/2020
Hoàng Văn Tám1, Phạm Văn Thái2, Vũ Thị Dinh1, Nguyễn Thế Mạnh1, Nguyễn Văn Đoàn1, Nguyễn Văn Hùng3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Nhi TW
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ di căn xương và đặc điểm hình ảnh xạ hình xương (XHX) với Technetium-99m Dimercaptophosphonate (99mTc-MDP) trong bệnh u nguyên bào thần kinh (UNBTK) ở trẻ em.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 86 bệnh nhân dưới 15 tuổi, được chẩn đoán xác định là UNBTK theo tiêu chuẩn của hội nghị các nhà ung thư nhi khoa năm 1988 và được chụp xạ hình xương với 99mTc-MDP tại Bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020.
Kết quả: Tỷ lệ phát hiện di căn xương là 33,7%. Có 55,2% bệnh nhân được phát hiện di căn xương khi chưa có biểu hiện lâm sàng (chưa có đau xương). 100% các trường hợp di căn xương trên xạ hình xương đều có hình ảnh tăng hoạt độ phóng xạ (HĐPX).
Di căn xương phần lớn gặp ở tuổi 2-4 tuổi 58,6%, vị trí chi dưới 62,1%, tổn thương đa ổ 72,4%, trong đó 58,6% di căn ≥ 5 ổ.
Kết luận: Xạ hình xương với 99mTc-MDP là kỹ thuật có giá trị giúp phát hiện di căn UNBTK vào xương sớm khi chưa có biểu hiện lâm sàng của di căn xương.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01713

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890