Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ trong điều trị tình trạng tăng đường huyết mới được phát hiện ở bệnh nhân cấp cứu

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ insulin liều chia nhỏ trong điều trị tình trạng tăng đường huyết mới được phát hiện ở bệnh nhân cấp cứu
Tác giả: Vũ Văn Đính   Nguyễn Đạt Anh   Nguyễn Khoa Diệu Vân   
Tạp chí: Y học Việt Nam
Năm: 2004

Nghiên cứu gồm 99 bệnh nhân (BN) trên 15 tuổi bị tăng đường huyết (ĐH) mới được phát hiện lần đầu trong thời gian bị bệnh lý cấp cứu nội khoa tại Bệnh viện Bạch Mai từ 6/1998 đến 2/2003, chia làm 2 nhóm: nhóm I gồm BN không bị đái tháo đường (ĐTĐ) song có biểu hiện tăng ĐH, nhóm II gồm BN bị ĐTĐ từ trước không được phát hiện. Phác đồ insulin đạt hiệu quả kiểm soát nồng độ ĐH < 11 mmol/l từ ngày điều trị thứ 7 trở đi với tỷ lệ > 92% ở nhóm I, và > 74 % ở nhóm II. Phác đồ insulin đạt hiệu quả kiểm soát nồng độ ĐH <8,5 mmol/l từ ngày thứ 7 trở đi với tỷ lệ >62% ở nhóm I và <36% ở nhóm II. Không gặp tai biến hạ ĐH.

Tăng đường huvết (TĐH) là một tình huống thường gập ở bệnh nhân (BN) đến cấp cứu. BN lần đầu được phát hiện có nồng độ dường huyết (ĐH) làm tình cờ > I linmol/l (200 mg/dl) và trước đó không được biết bị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) được xếp vào nhóm TĐH mới được phát hiện. Thực tế là, thực thê này gồm các BN bị ĐTĐ từ trước không được phát hiện và các BN hoàn toàn

■ Khoa Cấp cứu.* * Khoa Nội tiết BV Bạch Mai không bị ĐTĐ song bị TĐH khi có lình trạng stress.
Phác đồ insulin liều chia nhó theo mức đáp ứng đường máu mao mạch của BN thường được áp dụng cho các BN TĐH aặp trong cấp cứu. Tuy vậy chúng tói chưa thấy có một báo cáo trong nước lìghiên cứu về phác đồ điều trị insulin cho các BN này. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu úp dims phác đổ insulin liều chia nhỏ cho các BN bị TĐH gặp tại các khoa HSCC và đánh siá hiệu quá kiêm soát nồng độ ĐH cũng như các lác dụng phụ hạ ĐH nặng có thể gặp khi dùng phác đồ
II-    ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
1.    Đôi tượng nghiên cứu
Gồm 99 BN tuổi >15, có tình trạng TĐH mới được phát hiện lần đấu trong thời gian bị bệnh lý cấp cứu nội khoa, nhập viện vào khoa HSCC- Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6/1998 đến tháng 2/2003.
Chẩn đoán tình trạns TĐH mới được phát hiện dựa vào các liêu chuân 17Ị: 1) không được chán đoán bị ĐTĐ trước đó; 2) định lượng ĐH làm trong ngày nhập viện đầu tiên > I 1 mmol/l và kết quà này được xác định lại lần 2 trong vòns 8-12 giờ irons: điều kiện nhịn ăn vẫn > 11 mmol/l

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00049

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890