Nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc

Luận văn Nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc.Trong các bênh lý nhãn khoa thì bong võng mạc là một bênh nặng và điều trị khó khăn, đây là một trong những nguyên nhân gây mù loà và giảm thị lực trầm trọng. Tuy nhiên nêu được phát hiên và điều trị kịp thời thì khả năng chữa khỏi bênh và phục hổi thị lực là rất khả quan. Có nhiều nguyên nhân gây bong võng mạc, trong đó nguyên nhân do vêt rách võng mạc tạo điều kiên cho dịch kính hoá lỏng thoát qua vêt rách đó và tích tụ ở khoang dưới võng mạc làm cho lớp võng mạc cảm thụ tách khỏi lớp biểu mô sắc tố dẫn đến bong võng mạc là nguyên nhân chủ yêu [14], [19], [21], [59].

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0234

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mục đích của điều trị bong võng mạc nguyên phát hay bong võng mạc có vết rách theo J. Gonin (1930) [46] là phát hiên, hàn gắn các vết rách võng mạc, làm cho võng mạc áp trở lại và hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng do phẫu thuật gây ra [6]. Trong điều trị bong võng mạc thì các yếu tố như phản ứng viêm dính hắc võng mạc, giữ cho võng mạc áp vào hắc mạc đóng vai trò rất quan trọng. Các yếu tố này được tạo ra bằng các kỹ thuật như điên đông, lạnh đông, quang đông, ấn độn, giải phóng sự co kéo dịch kính- võng mạc. Tuỳ thuộc vào mức độ bong võng mạc, hình thái vết rách võng mạc, tình trạng dịch kính-võng mạc mà người ta lựa chọn các phương pháp phẫu thuật khác nhau như chọc tháo dịch dưới võng mạc, độn khí nội nhãn, đai/độn củng mạc, cắt dịch kính kết hợp với các kỹ thuật hàn gắn vết rách võng mạc [1], [4], [5], [6], [7], [8], [20], [51], [56].
Phương pháp ấn độn ngoài củng mạc đơn thuần hoặc kết hợp độn khi nội nhãn đã được sử dụng từ lâu để điều trị bong võng mạc [46]. Năm 1985 các tác giả Dominguez (Tây Ban Nha), Hilton và Gizzard (Mỹ) kết hợp các thuật hàn gắn vết rách võng mạc điều trị bong võng mạc đã giới thiêu một phương pháp hiên tại được sử dụng phổ biến trên thế giới để điều trị bong võng mạc có rách là Pneumatic Retinopexy (PR) [20], [32], [43]. Phương pháp này bao gồm xử lý vết rách võng mạc (retinopexy) bằng lạnh đông/quang đông, không ấn đôn ngoài củng mạc mà chỉ đôn một bóng khí (pneumatic) vào buồng dịch kính. Sau mổ bênh nhân được hướng dẫn giữ đầu ở tư thế’ sao cho bóng khí nổi lên chèn ép vào vùng võng mạc có vết rách tạo thuận lợi cho tái hấp thu dịch dưới võng mạc và hình thành nên sự dính kết hắc võng mạc chắc chắn xung quanh vết rách làm cho võng mạc áp trở lại [20], [32], [64]. Phương pháp này có ưu điểm là dễ sử dụng, thời gian mổ tương đối nhanh, chi phí thấp, bênh nhân không phải nằm viên lâu, thậm chí có thể nằm điều trị ngoại trú. Tuy nhiên để đảm bảo sự thành công ở mức cao nhất của phương pháp này thì khâu lựa chọn bênh nhân và sự phối hợp của bênh nhân trong quá trình điều trị là rất quan trọng [20], [32], [43]. Đã có nhiều tác giả trên thế’ giới sử dụng phương pháp này để điều trị BVM có rách. Tuy nhiên tỷ lê thành công về mặt giải phẫu theo các tác giả là không giống nhau, có những tác giả thì tỷ lê thành công là rất cao ngay từ lần mổ đầu tiên (80- 95%) [32], [38], [39], [50], [56], [60], [63], [65], nhưng cũng có tác giả thông báo tỷ lê thành công là không cao (54%) [12], (51%) [70].
Ở Viêt Nam, một số phẫu thuật viên cũng đã và đang sử dụng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc để điều trị một số hình thái bong võng mạc nguyên phát. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiên nay vẫn chưa có đánh giá cụ thể nào về hiêu quả của phương pháp này, do vậy chúng tôi tiến hành “Nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc ” với 2 mục tiêu:
1. Đánh giá kết quả phẫu thuật một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ân độn ngoài củng mạc.
2. Nhận xét một số đặc điểm kỹ thuật của phương pháp không ân độn ngoài củng mạc.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỂ Chương 1: TổNG QUAN  1.1.BỆNH Lý BONG VỎNG MẠC
1.1.1.Khái niêm: 
1.1.2.Chẩn đoán bong võng mạc 
1.1.2.Xét nghiêm cân lâm sàng
1.1.3.Phân loại bong võng mạc 
1.1.4 Điều trị bong võng mạc
1.2. ĐIỂU TRỊ BVM NGUYÊN PHÁT BANG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG ẤN ĐỘN NGOÀI CỦNG MẠC (ĐỘN KHÍ NỘI NHÃN)
1.2.1.Lịch sử
1.2.2.Lựa chọn bênh nhân
1.2.3.Kỹ thuật mổ
1.2.4.Kết quả phẫu thuật
Chương 2: ĐOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.ĐOI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1.Tiêu chuẩn chọn bênh nhân
2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ
2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1.Thiết kế’’ nghiên cứu
2.2.2.Kích thước mẫu nghiên cứu
2.2.3.Phương tiên nghiên cứu
2.2.4.Phương pháp tiến hành
2.2.5.Tiến hành phẫu thuật
2.2.6.Theo dõi hậu phẫu
2.2.7.Đánh giá kết quả điều trị
2.2.8.Xử lý số liêu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.MỘT SO ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRƯỚC ĐIỂU TRỊ
3.1.1.Tuổi, giới, nghề nghiệp và mắt bị bệnh
3.1.2.Các nguyên nhân gây bong võng mạc
3.1.3.Vị trí và số lượng các vết rách võng mạc
3.1.4.Thời gian bong võng mạc trước điều trị
3.1.5.Mức đô bong võng mạc và tình trạng võng mạc vùng hoàng điểm
3.1.6.Tình trạng thị lực trước điều trị
3.1.7.Tình trạng nhan áp trước điều trị
3.1.8.Điều trị trước vào viện
3.1.9.Tình trạng TTT tại thời điểm vào viện
3.1.10.Khí nở sử dụng trong phẫu thuật
3.2.KẾT QUẢ ĐlỂU TRỊ
3.2.1.Kết quả giải phẫu
3.2.2.Kết quả chức năng
3.2.3.Nhan áp
3.2.4.Thời gian tiêu hết của bóng khí
3.3.CÁC BIẾN CHỨNG PHAU THUẬT
3.3.1.Biến chứng trong phẫu thuật
3.3.2.Biến chứng sau phẫu thuật của phương pháp không ấn đôn ngoài củng mạc
3.3.3.Liên quan giữa biến chứng và loại khí sử dụng
3.3.4.BVM tái phát theo thời gian
3.3.5.Tình trạng TTT sau mổ
3.3.6.Phẫu thuật lại do biến chứng
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRƯỚC ĐIỂU TRỊ
4.1.1Tuổi, giới, nghề nghiệp và mắt bị bệnh
4.1.2.Thời gian, mức đô bong và tình trạng hoàng điểm
4.1.3.Nguyên nhân, hình thái và vị trí vết rách võng mạc
4.1.4.Thị lực và nhan áp trước vào viện
4.1.5.Tình trạng dịch kính và thủy tinh thể trước vào viện
4.1.6. Sự lựa chọn khí nở trong điều trị  
4.2.NHẬN XÉT KÊT QUẢ ĐIEU TRỊ
4.2.1.Kết quả giải phẫu
4.2.2.Kết quả về mặt chức năng 
4.2.3.Các biến chứng của phẫu thuật
4.3. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIEM KỸ THUẬT
4.3.1. Chuẩn bị bênh nhân trước phẫu thuật…
4.3.2.Tiến hành phẫu thuật
4.3.3.Theo dõi hậu phẫu
KÊT LUẬN  KIÊN NGHỊ  TÀI LIỆU THAM KHẢO