Nghiên cứu hiệu quả của trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân lên biến đổi siêu cấu trúc

Nghiên cứu hiệu quả của trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân lên biến đổi siêu cấu trúc của vết thương mạn tính trên kính hiển vi điện tử quét
Nguyễn Tiến Dũng1, Nguyễn Ngọc Tuấn1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá sự biến đổi siêu cấu trúc của vết thương mạn tính trên kính hiển vi điện tử quét sau trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dọc, mô tả trước sau điều trị được thực hiện tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.
Ba mươi bệnh nhân với 33 vết thương mạn tính đã được trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu. Chúng tôi đã tiến hành sinh thiết mô tại chỗ vết thương mạn tính tại các thời điểm trước khi trị liệu, sau trị liệu 1 tuần và 2 tuần để đánh giá biến đổi siêu cấu trúc của vết thương mạn tính trên kính hiến vi điện tử quét.
Kết quả: Sau trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân tại chỗ vết thương mạn tính tình trạng viêm giảm sau 1 tuần điều trị, tăng sinh nguyên bào sợi và collagen sau 2 tuần điều trị.
Kết luận: Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân hỗ trợ và thúc đẩy tăng sinh các tế bào tham gia vào quá trình liền vết thương tại chỗ vết thương mạn tính.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01993

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836