NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO SAU BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 30/4

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO SAU BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 30/4
Lương Trung Hiếu*

Đặt vấn đề: Tại Bệnh viện 30/4, hàng năm có một số lượng lớn bệnh nhân được phẫu thuật điều trị đứt dây chằng chéo sau (DCCS) bằng gân Hamstring tự thân chập đôi qua nội soi, do vậy cần được đánh giá kết quả.
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị dựa vào thang điểm Lysholm và IKDC 2000, so sánh với các tác giả khác, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 46 trường hợp được phẫu thuật tái tạo DCCS bằng gân Hamstring tự thân chập đôi, theo dõi ít nhất là 12 tháng sau phẫu thuật.
Kết quả: Sau phẫu thuật, điểm Lysholm tăng rõ, trung bình 86,65 ± 9,26 (61-100), 14 trường hợp rất tốt và 25 trường hợp tốt chiếm 84,7%, theo IKDC loại A và B đa số (80,4%).
Kết luận: Điều trị đứt DCCS bằng gân Hamstring tự thân qua nội soi cho kết quả rất khả quan. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị là tổn thương phối hợp (góc sau ngoải), độ lỏng khớp gối nặng, thời gian phẫu thuật muộn sau 12 tháng chấn thương, và vị trí đường hầm chày sai.

MÃ TÀI LIỆU

NCKH.0033

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836