Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm bằng hỗn hợp bupivacain-fentanyl

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm bằng hỗn hợp bupivacain-fentanyl”.
Chuyên ngành:  Gây mê hồi sức   
Mã số: 62.72.01.22
Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Thành Trung    
Họ và tên Người hướng dẫn:  
1. PGS.TS. Trịnh Văn Đồng
2. TS. Đặng Văn Khoa
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 
Đây là luận án nghiên cứu áp dụng gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn của siêu âm để giảm đau sau mổ phổi mở, là loại phẫu thuật một bên cơ thể, đau nhiều sau mổ. Vì vậy nghiên cứu này có tính thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
Nghiên cứu đã đưa ra những kết quả cụ thể chứng minh được hiệu quả và tính an toàn của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm so với với gây tê ngoài màng cứng để giảm đau sau mổ phổi:
– Gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm có tác dụng tốt để giảm đau sau mổ phổi, hiệu quả giảm đau tương đương với gây tê ngoài màng cứng.
– Gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn siêu âm ít gây ảnh hưởng tới tuần hoàn và hô hấp hơn so với gây tê ngoài màng cứng. Tỉ lệ tác dụng không mong muốn thấp, không gặp tai biến hoặc biến chứng nguy hiểm.
Những kết quả này đóng góp cho chuyên ngành gây mê hồi sức những cơ sở lý luận và thực tiễn lâm sàng về lĩnh vực giảm đau sau phẫu  thuật./.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2019.00118

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890