Nghiên cứu hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nghiên cứu hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng.Đặt vấn đê: Bệnh phổi tẳc nghẽn mạn tính (BPTNMT) có tỷ lệ mắc, tử vong hang đầu và xu hướng giá tăng trên thế giới. Kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) về BPTNMT của người dâncòn hạn chế. Truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) giúp nâng cao KẠP chặ cán bộ y tế và ngừờl dân ve BPTNMT. Mục tiêu:đánh giá hiệu quả_ của truyền thông giáo dục sức khỏe đối vối bệnh phổi tẳc nghẽn mạn tinh tại xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng sau một năm can thiệp từ 2015 đến 2016. Đôì tượng vầ phương pháp: nghiên cứu can thiệp cộng "đồng về BPTNMT trong 1 năm cho 2206 người 40 tuổi trở lên, bao gồml39 bệnh nhân (BN). Chúng tôl sử dụng phươnọ pháp truyền thông gián tiếp cho tất cả người dân va bệnh nhấn được giáo dụctrực tiếp về BPTNMT tại câu lạc bộ (CLB) BPTNMT xã Kiến Thiết. Kết quả: Sau 1 năm can thiệp truyền thông, kiến thức tốt của người dân tăng từ'4,8% lên 27,2%; thái độ tốt tăng từ 16,9% len 57,8%; hiệu quả can thiệp đạt theo thứ tự 466,7% và 242%. Thực hành tốt về BPTNMT từ không có BN nào đã tăng lên 61,9%. Sau can thiệp kiến thức về triệu chứng của BPTNMT: 72,9% đối tượng cho là có hò; 79,7% có khó thở; 35,1% có khạc đờm. có 88,8% đối tượng cho là hút thuốc là nguyên nhân gây nên BPTNMT 'và 88,2% biết không hút thuốc là biện pháp phòng bệnh. Thái độ khi mắc BPTNMT,CÓ 90.8% đối tượng sẽ cai thuốc, yế thực hành của 139 BN sau 1 năm sinh hoạt CLB BPTNMT, nhìn chung các BN thực hành đúng’ dụng cụ hít, ho có kiểm soát và tập thở. Trong 63 BN có hút thuốc đã có 42,9% đã cai hút thuốc; 46,0% giảm hút thuốc. Trung bình điểm CẠT, mMRC, đợt cấp trong năm vừa qua của BN đều giảm có ý nghĩà. Phân loại mức độ tẳc nghẽn và đánh giá GOLD ABCD thay đoi không đáng kể. Kết luận: Truyền thông về BPTNMT tại cộng đồng, đặc biệt là sinh hoạt CLB có hiệu quả cao tròng việc nâng caokiến thức, thái độ người dân, cải thiện tinh trạng lâm sàng và hạn chế sự suy giảm chức năng thống khí ở BN mắc BPTNMT. Kết quả nghiên cứu của cho thấy việc cần thiết phải truyen thong liên tục về BPTNMT tại cộng đồng, nên mở rộng các CLB về BPTNMT tại địa phương giup BN tham gia sinh hoạt dễ dàng, thú hẹp khoảng trống giữa các tuyến và quan hệ giữa BN với nhân viên y tế.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.00332

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890