Nghiên cứu in vitro ảnh hưởng của tá dược tới tác dụng của Ketoconnazol trong dạng thuốc dùng ngoài da

Tên bài báo:Nghiên cứu in vitro ảnh hưởng của tá dược tới tác dụng của Ketoconnazol trong dạng thuốc dùng ngoài da

Tác giả:    Nguyễn Văn Long, Chu Thị Lộc, Trần Kim Chi

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    10    Tập:    294    Trang:    17-19

Tóm tắt:    Khả năng giải phóng ketoconazol qua màng celophan và tác dụng chống nấm in vitro của kem ketoconazol chế tạo với tá dược nhũ tương bằng phương pháp hòa tan tốt hơn so với phương pháp phân tán. Khả năng giải phóng qua màng celophan của ketoconazol trong dạng thuốc bôi ngoài da chế tạo với tá dược emulgel >tá dược PEG >tá dược nhũ tương >tá dược gel (carbopol 934, CMC, HPMC). Tác dụng chống nấm in vitro của thuốc mỡ ketoconazol chế tạo với tá dược nhũ hóa chế tạo bằng phương pháp hoà tan >tá dược thân nước PGE, CMC và carbopol 934 >tá dược nhũ tương bằng phương pháp phân tán >tá dược thân nước HPMC.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0367

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890