Nghiên cứu khả năng gây dị ứng và tác dụng tăng sinh tế bào của kem chữa vết thương, vết bỏng polysan trên súc vật thực nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu khả năng gây dị ứng và tác dụng tăng sinh tế bào của kem chữa vết thương, vết bỏng polysan trên súc vật thực nghiệm

Tác giả:    Nguyễn Thị Ngọc Tú, Lê Thị Hải Yến, Hoàng Tích Huyền, Võ Thị Ngọc Thanh

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    5    Tập:    277    Trang:    11-13

Tóm tắt:    

Nghiên cứu tác dụng gây dị ứng của kem Polysan trên súc vật thấy: thuốc kem Polysan không gây dị ứng trên súc vật thực nghiệm, thuốc có khả năng tăng sinh tế bảo, thúc đẩy quá trình liền vết thương, vết bỏng.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0312

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890