Nghiên cứu mối liên quan của yếu tố khí hậu và sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đồng Nai 2004-2014

Nghiên cứu mối liên quan của yếu tố khí hậu và sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đồng Nai 2004-2014
Tác giả: Trần Minh Hòa, Cao Trọng Ngưỡng, Nguyễn Nhật Châu
Tóm tắt:
Một nghiên cứu cắt ngang mô tả mối liên quan giữa các yếu khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, giờ nắng và sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại Đồng Nai từ năm 2004 đến năm 2014 được thực hiện trong năm 2015. Mô hình hồi qui Poisson chỉ ra rằng cứ tăng mỗi một đơn vị của các biến số khí hậu như độ ẩm (1%), lượng mưa (50mm) thì số mắc SXHD tăng tương ứng là 5,30% (2,10-8,60) với p < 0,05; 1,6% (0,9-7,0) với p > 0,05; tăng mỗi một đơn vị đối với nhiệt độ (1oC), giờ nắng (5 giờ) thì số mắc SXHD giảm tương ứng là 0,92% (0,83-3,30) với p < 0,05; 0,97% (0,95-0,99) với p> 0,05.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890