NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ĐỘ RESISTIN, VISFATIN HUYẾT THANH VỚI MỘT SỐ NGUY CƠ TIM MẠCH-CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ĐỘ RESISTIN, VISFATIN HUYẾT THANH VỚI MỘT SỐ NGUY CƠ TIM MẠCH – CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
Đoàn Việt Cường1, Hoàng Trung Vinh1, Ngô Thu Hằng2, Nguyễn Lĩnh Toàn2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ resistin, visfatin huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ tim mạch – chuyển hóa ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, quan sát mô tả cắt ngang trên 257 BN ĐTĐ týp 2. Định lượng resistin, visfatin bằng phương pháp ELISA. Các chỉ số lipid máu, sinh vữa xơ động mạch lipid ratio, athrogenic coefficient (AC), athrogenic index of plasma (AIP) Castelli index 1, Castelli index II, HDL-c, LDL-c được dùng để đánh giá kháng insulin và các yếu tố kháng nguy cơ tim mạch chuyển hóa. Kết quả: Nồng độ resistin, visfatin tăng ở BN ĐTĐ có mối liên quan với cường tiết insulin, kháng insulin, được đánh giá bằng chỉ số kháng insulin tại các điểm cắt giới hạn (insulin ≥ 12 µU/ml, HOMA-IR > 2,6, McAuley < 5,8, TyG > 4,65) p < 0,01. Nồng độ resistin tăng ở BN có mối liên quan với một số chỉ số đánh giá sinh vữa xơ tại điểm cắt (AIP ≥ 0,1,
CRI-I < 3,5 (nam), < 3,0 (nữ), CRI-II ≥ 3,3, AC ≥ 3,0) p < 0,01; tuy nhiên nồng độ visfatin chưa thấy liên quan với các chỉ số trên. Nồng độ resistin có mối tương quan thuận mức độ yếu với nồng độ glucose máu lúc đói r = 0,14, p < 0,05, HbA1c, r = 0,16, p < 0,01, BMI r = 0,23, p < 0,001, HOMA-IR r = 0,15, p < 0,01, Quicki, r = -0,20 p < 0,01. Nồng độ visfatin huyết thanh có mối tương quan thuận mức độ yếu với cân nặng r = 0,15, p < 0,05, cao r = 0,17, p < 0,05. Kết luận: Nồng độ resistin ở BN ĐTĐ týp 2 liên quan có ý nghĩa với các chỉ số đánh giá nguy cơ tim mạch chuyển hóa. Nồng độ visfatin liên quan có ý nghĩa với kháng insulin nhưng chưa thấy liên quan với các chỉ số sinh vữa xơ động mạch.

Đái tháo đường týp 2 là yếu tố nguy cơ chính của các bệnh tim mạch. Tăng tỷ lệ bệnh ĐTĐ týp 2 dẫn đến tăng tỷ lệ bệnh tim mạch cũng như tỷ lệ tàn phế và tử vong trên thế giới [1]. Yếu tố nguy cơ tim mạch liên quan với ĐTĐ týp 2 thường phối hợp nhiều yếu tố khác như kháng insulin, tăng glucose máu, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, tăng insulin máu, viêm hệ thống và các yếu tố được tiết ra từ mô mỡ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00070

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890