Nghiên cứu một số đặc điểm bỏng điện ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Nghiên cứu một số đặc điểm bỏng điện ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019
Trần Đình Hùng1, Ngô Tuấn Hưng 1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét một số đặc điểm về dịch tễ học, lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏng điện điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, thống kê, mô tả dựa trên hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại Bệnh viện.
Kết quả nghiên cứu: Có 167 bệnh nhi dưới 16 tuổi bị bỏng điện, điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trong 3 năm từ 2017 đến 2019.
Nguyên nhân chủ yếu do điện hạ thế chiếm 89,8%; thường gặp ở vùng nông thôn (86,2%) và ở trẻ nam (76,6%). Lứa tuổi hay gặp bỏng điện cao thế là trên 10 tuổi (85%), trong khi đó trẻ dưới 6 tuổi hay gặp bỏng điện hạ thế (65,35%). So với nhóm bệnh nhân bị bỏng điện hạ thế, nhóm bệnh nhân bị bỏng điện cao thế có tỷ lệ sốc bỏng cao hơn p = 0,0000), diện tích bỏng, diện tích bỏng sâu lớn hơn, số lần phẫu thuật nhiều hơn, thời gian nằm viện dài hơn (p = 0,0000).
Tỷ lệ cắt cụt, tháo khớp của bệnh nhi bỏng điện là 15,56% và không có bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị.
Kết luận: Bỏng điện ở trẻ em là một cấp cứu thường gặp, kết quả điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác với 100% được điều trị khỏi ra viện.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01983

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836