Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng của hội chứng ống cổ tay trên bệnh nhân người trưởng thành

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng của hội chứng ống cổ tay trên bệnh nhân người trưởng thành.Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng của hội chứng’ ống cổ tay trên bệnh nhân người trưởng thành mẳc hội chứng này. Đoi tượng và phương pháp nghiên cứư. Nghiên cứu đ"ượẽ thực hiện trển 30 bẹnh nhân được chẩn đoán hội chứng ống cổ tay qua triệu chứng lâm sàng và điện sinh lý thần kinh tại bệnh viện đại học Y Hà Nội bởi các bác sĩ chuyên khoa thần kirih. kết quà: Tỷ íệ nữ mắc hội chứng ống cổ tay là tl lệ 93%, nam giới chi 7%, nhóm tuổi pặp nhiều nhất là nhóm trên 50 tuổi (69,9%). Triệu chưng tê chiếm ti lệ cao (73,3%). cảm giác tê bì hay gặp nhất (70,6%), xuất hiện một cách khá thường xuyen (81,8%)^ Tê ở mức độ trung bình hay gặp nhặt 81,8%. Triệu chứng đaũ gặp 53,3%. Trong đó kiểu đau như kim châm (56,25%). Mức độ đau hay gặp là mức trung bình (43,3%), đau xuất hiện một cách thường xuyên (75%), đau về ban đêm khi ngủ 68,8%. Các triệu chứng thực thể có dấu hiệu Tine! có tỉ lệ dương tính là 63,3% và Phanel là 7Ỏ%, teo^cơ 8%. Kết luận: Triệu chứng tê bàn tay hay gặp nhất chiếm 73,3%.’ Trong đó hay gặp nhất la kiêu te bì 70,6% và mức độ tê trung bình chiếm tỷ lệ 43,3% và tê thường xuyên 73%. Tríẹu chứng đau chiếm 53,3%. Trong đo đau thường xuýên 81,8%. Dấu hiệu Phanel là triệu chứng thực thê’ hay gặp 70%. Teo cớ chỉ gặp 8%.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00351

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hội chứng ống cổ tay (còn gọi là hội chứng đường hầm ong cổ tay-Carpal Tunnel Syndrome) là bệnh lý của dây than kinh giữa bị chèn ép tại vùng ống cổ tay, là một trong những hội chứng chèn ép thần kinh ngoại vi hay gặp nhất [1;2]. Hậu quả cùa việc chèn ép dây thần kinh giữa là gây tê, đau, giẩm hoặc mất cảm giác vùng bàn tay mà dây thần kinh giữa chi phối, nặng có biêu hiện hạn chế vận động nhất là ngón cái, hoặc teo ô mô cái. Hồi chứng ống cổ tay là một bệnh hay gặp nhưng không gây ra các biến chứng nguy hiểm gây tử vong như các bệnh lý thần kinh khác (tai biến mạch máu não, viêm não, u não…) [3], nhưng lại gây ảnh hưởng rất nhiều đến chat lượng cuọc song và công việc cùa người bệnh, đong thời gây ra những thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế trong người bệnh, gia đình và xã hội [4;5]. Hội chứng ống cổ tay được chẩn đoán chù yếu dựa vào lam sàng và thăm dò điện sinh lý thần kinh. Tuy nhiên không phải cơ sở ý tế nào cũng trang bị thăm dò điện sinh lý, nên việc bỏ qua bệnh vẫn còn nhiều. Trong khi đó các triệu chứng cơ năng và thực thể mặc dù đơn giản nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng và chẩn đoán bệnh sớm. Các tác giả trên thế giới đã nhận định triệu chứng cơ năng thường gặp nhất trong hội chứng ống cổ tay gây khó chịu đe bệnh nhân đến khám bệnh là dấu hiện tê buốt bàn tay chiếm đến 92,3% trong nghiên cứu cùa tác giả Gelberman RH và cộng sự (1981)[4], triệu chứng đau la triệu chứng ít gặp hơn chi chiếm 32,5%. Trong khi đó tác giả Jenkins PJ và cộng sự (2009) [5] cho rằng hầu hết bệnh nhân khó chịu và phải đến tìm bác sỹ do có biếu hiện triệu chứng tê cứng bàn tay vào ban đêm ảnh hưởng đẽn giấc ngủ cùa người bệnh chiếm đến 97%. Phát hiện va điều trĩ kịp thời hội chứng này sẽ giúp cải thiện tiến triển bệnh và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Do đó vấn đề này luôn thu hút sự quan tâm của bác sỹ cũng như người nhà bẹnh nhân. Trên thế giới đã có nhiều công trình