Nghiên cứu một số tham số siêu âm DOPPLER chức năng thất phải ,trái ,áp lực động mạch phổi và chức năng hô hấp ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính (COPO)

Nghiên cứu một số tham số siêu âm DOPPLER chức năng thất phải ,trái ,áp lực động mạch phổi và chức năng hô hấp ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính (COPO)
Tác giả: Huỳnh Văn Minh   Võ Phụng   Nguyễn Ngọc Minh   Phạm Như Thế   Lê Văn Bàng   Nguyễn cứu Long   
Tạp chí: Tạp chí Y học Thực hành

Nghiên cứu một số tham số siêu âm DOPPLER chức năng thất phải ,trái ,áp lực động mạch phổi và chức năng hô hấp ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính (COPO)

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0303

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890