Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS
Trần Đình Hùng1, Nguyễn Như Lâm1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân  bỏng nặng có biến chứng ARDS.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 66 bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia từ năm 2014 đến 2017. Các chỉ tiêu đưa vào phân tích, đánh giá bao gồm: Đặc điểm chung của bệnh nhân, các đặc điểm về bệnh bỏng, mức độ nặng của ARDS, một số chỉ tiêu lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân, các chỉ tiêu về cài đặt máy thở và cơ học phổi.
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bỏng có biến chứng ARDS là 62,12%. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân ARDS sau bỏng là nồng độ lactate máu (p = 0,024, OR = 6,7089), số lượng tiểu cầu (p = 0,04, OR = 0,9927), độ giãn nở phổi tĩnh (p = 0,006, OR = 0,7342) và áp lực chênh trong cài đặt máy thở để đạt được thể tích khí lưu thông theo mong muốn (p = 0,0058, OR = 1,6975).
Kết luận: Nồng độ lactate máu, số lượng tiểu cầu, độ giãn nở phổi tĩnh và áp lực chênh trong cài đặt máy thở là các yếu nguy cơ độc lập ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS.

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (Acute respiratory distress syndrome – ARDS) là một rối loạn bệnh lý nặng ở phổi thường gặp trong các đơn vị hồi sức cấp cứu với tỷ lệ tử vong cao.
Hội nghị thống nhất Berlin 2012 đãphân chia hội chứng ARDS thành 3 mức độ là nhẹ, vừa và nặng dựa trên mức độ oxy hóa máu. ARDS có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như chấn thương, truyền máu và các chế phẩm máu, nhiễm khuẩn, bỏng nặng, viêm phổi… Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ARDS vẫn còn cao, thường từ 30% đến 70% trong các nghiên cứu và là thách thức lớn với các bác sĩ lâm sàng. Có nhiều yếu tố liên quan đến mức độ nặng và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ARDS.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01958

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836