Nghiên cứu nâng cao hiệu suất bán tổng hợp bêta artemether

Tên bài báo:Nghiên cứu nâng cao hiệu suất bán tổng hợp bêta artemether

Tác giả:    Đỗ Hữu Nghị

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    7    Tập:    303    Trang:    7-9

Tóm tắt:    Bằng phương pháp làm phản ứng ether hóa ở nhiệt độ sôi của hỗn hợp phản ứng với cùng một tỷ lệ DHA, dung môi, xúc tác, methanol. Sử dụng dung môi không phân cực không tan trong nước trong phản ứng bán tổng hợp beta artemether từ DHA sẽ cho tỷ lệ đồng phân beta/anpha = 4/1. Hiệu suất beta artemether thu được khi tách đồng phân beta bằng phương pháp kết tinh phân biệt gần tương đương nhau khoảng từ 53% – 55%. Sử dụng dung môi phân cực, đồng tan với nước trong phản ứng bán tổng hợp beta artemether từ DHA cho tỷ lệ đồng phân beta/anpha khác nhau từ 2/1 đến 20/1

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00726

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890