Nghiên cứu phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh, đặt thể thuỷ tinh nhân tạo trên mắt đã cắt dịch kính

Luận văn Nghiên cứu phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh, đặt thể thuỷ tinh nhân tạo trên mắt đã cắt dịch kính.Đục thể thuỷ tinh (TTT) trên mắt đã phẫu thuật cắt dịch kính là một bệnh cảnh nặng, gặp khá nhiều trong nhãn khoa. Phẫu thuật cắt dịch kính là một phẫu thuật phức tạp, sau phẫu thuật cắt dịch kính, tiến triển đục thể thuỷ tinh gặp với tỷ lệ rất cao. Theo các tác giả nước ngoài, sau phẫu thuật cắt dịch kính, có khoảng trên 70% các trường hợp bị đục thể thuỷ tinh sau một năm. Thực tế lâm sàng ở Việt Nam, đục thể thuỷ tinh sau phẫu thuật cắt dịch kính đã được nhiều nhà nhãn khoa quan tâm. [33],[43],[47].

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0056

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Phương pháp phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phacoemulsification) ngày nay đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Nhờ có phương pháp phẫu thuật tiên tiến này, các nhà nhãn khoa đã thu được những kết quả rất thành công trong lĩnh vực phẫu thuật TTT, đặt IOL [7],[9],[14].

Nhiều tác giả trên thế giới đã tiến hành phẫu thuật phaco trên mắt đã cắt dịch kính và cho kết quả khá tốt. Tuy nhiên, trên mắt đã phẫu thuật cắt dịch kính có những đặc điểm riêng, mắt không còn dịch kính, cấu trúc giải phẫu bị biến đổi, các thành phần nội nhãn tổn thương, vì thế phẫu thuật phaco trở nên khó khăn hơn, dễ xảy ra biến chứng hơn. [34],[35],[40],[46].

Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, với sự phát triển của đội ngũ bác sỹ phẫu thuật, cùng với sự đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cắt dịch kính ngày càng hoàn thiện, chỉ định cắt dịch kính cũng được mở rộng, số lượng bệnh nhân được phẫu thuật cắt dịch kính ngày càng nhiều. Đi kèm theo đó, tỉ lệ bệnh nhân tiến triển đục thể thủy tinh cần được phẫu thuật cũng tăng theo. Phẫu thuật phaco trên mắt đã cắt dịch kính là một phẫu thuật khó và đã được một số nhà nhãn khoa Việt Nam thực hiện khá nhiều trong những năm gần đây, nhưng thực sự chưa có một nghiên cứu nào báo cáo một cách đầy đủ về các khó khăn và kết quả của phẫu thuật này. Do vậy chúng tôi tiến hành đề tài :

Nghiên cứu phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh, đặt thể thuỷ tinh nhân tạo trên mắt đã cắt dịch kính

Với hai mục tiêu :

1.  Nghiên cứu các đặc điểm kỹ thuật của phẫu thuật phaco, đặt IOL trên mắt đã cắt dịch kính.

2. Đánh giá kết qủa phẫu thuật.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1: TỔNG QUAN 3

1.1. NHỮNG BIẾN ĐỔI GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TTT TRÊN MẮT

ĐÃ CẮT DỊCH KÍNH 3

1.2. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHẪU THUẬT PHACO: 7

1.2.1. Cấu tạo máy Phaco: 7

1.2.2. Sơ lược về kỹ thuật mổ: 8

1.3. MỘT SỐ KHÁC BIỆT CỦA KỸ THUẬT PHACO TRÊN MẮT ĐÃ

CẮT DỊCH KÍNH 10

1.3.1. Phương pháp can thiệp vào đồng tử: 10

1.3.2. Kỹ thuật xé bao trước TTT 14

1.3.3. Kỹ thuật tách nhân 15

1.3.4. Kỹ thuật tán nhuyễn TTT 16

1.3.5. Kỹ thuật rửa hút chất nhân 19

1.3.6. Kỹ thuật đặt IOL 19

1.4. TÌNH HÌNH PHẪU THUẬT PHACO TRÊN MẮT ĐÃ CẮT DỊCH

KÍNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 20

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 23

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 23

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 23

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 24

2.2.1. Loại hình nghiên cứu: 24

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu : 24

2.2.3. Phương pháp tiến hành nghiên cứu: 25

2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU 33

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34

3.1. TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT: 34

3.1.1. Tình hình bệnh nhân theo tuổi và giới: 34

3.1.2. Thời gian từ khi phẫu thuật cắt dịch kính đến phẫu thuật TTT:. 35

3.1.3. Tình hình bệnh nhân trước phẫu thuật 36

3.1.4. Tình hình nhãn áp trước phẫu thuật 37

3.1.5. Tình trạng đồng tử trước phẫu thuật 38

3.1.6. Tình hình TTT trước phẫu thuật 39

3.1.7. Tình trạng dịch kính võng mạc trước phẫu thuật 41

3.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ KỸ THUẬT PHẪU THUẬT: 42

3.2.1. Phương pháp phẫu thuật 42

3.2.2. Các khó khăn trong phẫu thuật 44

3.2.3. Biến chứng trong phẫu thuật và cách xử lý 45

3.3. KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT: 47

3.3.1. Kết quả về chức năng: 47

3.3.2. Kết quả về giải phẫu 50

3.3.3. Các triệu chứng theo thời gian: 51

3.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG SAU PHẪU THUẬT 52

Chương 4: BÀN LUẬN 54

4.1. BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU

THUẬT 54

4.1.1. Tuổi và giới 54

4.1.2. Khoảng thời gian từ khi phẫu thuật cắt dịch kính đến phẫu thuật

TTT .56

4.1.3. Tình trạng thị lực trước phẫu thuật 57

4.1.4. Nhãn áp trước phẫu thuật 58

4.1.5. Khả năng dãn của đồng tử trước phẫu thuật 58

4.1.6. Độ cứng của TTT trước phẫu thuật 58

4.1.7. Tình trạng dịch kính võng mạc 59

4.2. BÀN LUẬN VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHẪU THUẬT. …60

4.2.1. Bàn luận về các khó khăn và cách xử lý trong phẫu thuật 60

4.2.2. Bàn luận về biến chứng trong và sau phẫu thuật, cách xử lý 62

4.3. BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT 66

4.3.1. Bàn luận về kết quả về giải phẫu 66

4.3.2. Bàn luận về kết quả thị lực: 66

KẾT LUẬN 68

KIẾN NGHỊ 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ lỤc