NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ BÁN PHẦN CHUỖI ĐƠN TRUNG HÒA SARS-CoV-2 TỪ ESCHERICHIA COLI DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ BÁN PHẦN CHUỖI ĐƠN TRUNG HÒA SARS-CoV-2 TỪ ESCHERICHIA COLI DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19
Nguyễn Thùy Trang1, Nguyễn Minh Hòa1, Đinh Công Minh Trí1
Nguyễn Trương Trọng Nghĩa1, Vũ Văn Thắng1, Nguyễn Thị Thanh Trúc1
Đoàn Chính Chung1, Nguyễn Mai Khôi1, Ưng Trọng Thuấn1, Trần Thị Như Mai1
Trịnh Thanh Hùng4, Đỗ Quyết2, Hoàng Văn Lương2, Nguyễn Trường Giang2
Đỗ Minh Trung3, Bruce May1, Hồ Nhân1, Đỗ Minh Sĩ1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu và sản xuất kháng thể bán phần chuỗi đơn trung hòa SARS-CoV-2 dùng trong điều trị COVID-19. Đối tượng và phương pháp: Gen mã hóa cho scFv CR3022 được đưa vào vector pIKanT7 và dòng hóa trong tế bào E.coli BL21(DE3), tối ưu hóa biểu hiện protein scFv CR3022 trên 03 loại môi trường (M4, TB, MTB), protein scFv CR3022 được tinh sạch bằng phương pháp FT (Flow-through), cô mẫu và trao đổi dung dịch đệm bảo quản được tiến hành bằng hệ thống TFF (Tangential flow filtration), thử hoạt tính trung hòa SARS-CoV-2.
Kết quả: Nghiên cứu đã tạo thành công dòng tế bào E.coli BL21 (DE3)-pIKanT7-scFv CR3022 có mức độ biểu hiện protein cao đạt 43,1%. Protein scFv CR3022 tinh sạch đạt 98%, tỷ lệ thu hồi đạt 72%. Protein tinh sạch có khả năng trung hòa virus SARS CoV-2 đạt 47% dương tính ở nồng độ 100 µg/mL, với nồng độ 500 µg/ml có khả năng trung hòa SARS-CoV-2 tại độ pha loãng 1/640. Kết luận: Nghiên cứu và sản xuất thành công kháng thể bán phần chuỗi đơn scFv 3022 từ E.coli với sản lượng, độ tinh sạch cao, có khả năng trung hòa SARS-CoV-2, phục vụ trong điều trị COVID-19.

Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Coronavirus disease 2019 (COVID-19) do SARS-CoV-2 gây ra. SARS-CoV-2 là virus RNA sợi đơn dương (+ssRNA), có vỏ và được xác định là một chủng β-coronavirus hoàn toàn mới, mà trước đó được xác định là coronavirus gây hội chứng hô hấp cấp nghiêm trọng (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – SARS-CoV 2002 – 2003 hoặc SARS-CoV- 1) hoặc hội chứng hô hấp cấp Trung Đông do Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome-related Coronavirus – MERS-CoV) từng gây ra các ổ dịch lớn ở Quảng Đông, Trung Quốc và Saudi Arabia vào năm 2012 [3, 4]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc khoá hay bất hoạt protein gai của SARS-CoV-2 ức chế đáng kể khả năng bám của virus với thụ thể ACE2 của người (hACE2) và dơi (bACE2). Hơn nữa, các kháng thể đa dòng đặc hiệu cho protein S của SARSCoV có thể phản ứng chéo với protein S của SARS-CoV-2 và trung hòa sự xâm nhập của các chủng SARS-CoV-2. Kết quả này chứng tỏ kháng thể đặc hiệu cho protein S của SARS-CoV-2 có thể sử dụng trong điều trị bệnh do sự xâm nhiễm SARS-CoV-2.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00016

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890