NGHIÊN CỨU SỔ BỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP

NGHIÊN CỨU SỔ BỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP

PGS TS Phạm Nguyễn Vinh-Hội Tim Mạch Học Tp HCM
Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch-BV Tim Tâm Đức

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI VIẾT AD SẼ GỬI BÀI CHO BẠN SAU 5PH

Mục tiêu nghiên cứu
1. Mô tả các phương thức điều trị HCĐMVC hiện nay/ bệnh viện ở Việt Nam (nhập viện, nằm viện,
lúc xuất viện)
2. Khác biệt giữa thực hành lâm sàng với khuyến cáo
3. Mô tả tần số các YTNC tim mạch/ HCĐMVC
4. Tần suất kê toa kháng kết tập tiểu cầu, kháng đông/ toa xuất viện

Dân số nghiên cứu Tiêu chuẩn bệnh nhân
1. Bệnh nhân ≥ 21 tuổi
2. Được chẩn đoán có hội chứng mạch vành cấp (HCMVC) lúc nhập viện, tiêu chuẩn của Trường Môn Tim Mạch/ Hội Tim Hoa kỳ và Hội Tim Mạch Châu Âu,2007
3. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu có triệu chứng
4. Bệnh nhân hay người đại diện hợp pháp đồng ý ký cam kết tham gia nghiên cứu

Tiêu chuẩn loại trừ:
1. Bệnh nhân không có hội chứng mạch vành cấp hoặc nghi ngờ không có hội chứng này lúc nhập viện
2. Bệnh nhân không đồng ý ký thoả thuận tham gia nghiên cứu
3. Bệnh nhân đang tham gia một nghiên cứu khác

1 thought on “NGHIÊN CỨU SỔ BỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN DO HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP”

Comments are closed.