Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị lao và hiểu biết của người bệnh lao có HIV về bệnh lao tại 14 quận huyện thành phố Hà Nội

Luận văn Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị lao và hiểu biết của người bệnh lao có HIV về bệnh lao tại 14 quận huyện thành phố Hà Nội.Bênh lao gắn liền với sự phát triển của loài người. Từ xưa, bênh lao được xem là một bênh di truyền và không chữa được. Nhưng đến năm 1882 khi Robert Koch tìm ra vi khuẩn lao là nguyên nhân gây bênh lao thì bênh không còn được xem là bênh di truyền nữa và cùng với việc tìm ra các thuốc chống lao sau này đã làm cho công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng bênh lao hiêu quả. Người ta đã có lúc lạc quan cho rằng sẽ sớm thanh toán được bênh lao, tuy nhiên với sự bùng nổ của đại dịch HIV/ AIDS và sự kháng thuốc của vi khuẩn lao, ngày nay bênh lao đang gia tăng trở lại trên toàn cầu, ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Tháng 4 năm 1993 tổ chức y tế’ thế’ giới (WHO) đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu và nguy cơ quay trở lại và sự gia tăng của bênh lao [ 1], [ 16].

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0095

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hà Nội thủ đô của Viêt Nam; là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của cả nước. Dân số Hà Nội cũ xấp xỉ 3.017.294 người cư trú trên địa bàn 14 quận huyên (9 quận nội thành, 5 huyên ngoại thành) với 232 xã, phường (nguồn trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội).

Tại Hà Nội, tính đến hết quí I năm 2008 luỹ tích những người nhiễm HIV là 14.036 ( Nguồn trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội), Số luỹ tích người bênh AIDS là 3.676 người, trong đó số tử vong là 2282 và hiên đang quản lý được 7.831 người bênh trong đó có 1.296 người bênh được điều trị ARV (Nguồn trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội).

– Tỷ lê nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 dân của thành phố Hà Nội: 425,75/100.000 dân.

– Theo kết quả ước tính và dự báo nhiễm HIV/AIDS, tính đến năm 2010 Hà Nội có 89.348 trường hợp trong đó có 13.400 bênh nhân AIDS.

– Tỷ lê nam giới nhiễm HIV cao gấp 6,64 lần so với nữ giới: nam giới chiếm 86,99%, nữ giới chiếm 13,01%.

– Đa phần người nhiễm HIV/AIDS ở lứa tuổi trẻ, trong đó số nhiễm HIV/AIDS trong số nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới 90,17% trên tổng số người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo (nguồn trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội).

– Tỷ lê nhiễm HIV trong các nhóm bênh nhân lao có sự gia tăng, tăng từ 7,75% năm 2005 đến 17,5% năm 2006, năm 2007 là 13,25% do các yếu tố:

. Các bênh viên tăng cường giám sát phát hiên HIV.

. Do tình trạng suy giảm miễn dịch của người nhiễm HIV nên dễ mắc bênh lao.

. Do tình trạng tiến triển bênh cảnh lâm sàng của người nhiễm HIV.

Mỗi năm Hà Nôi thu nhận khoảng 2.100 bênh nhân lao trong đó có1400 bênh nhân ho khạc ra vi khuẩn lao như vậy trung bình mỗi ngày Hà nôi thu nhận 6 bênh nhân lao trong đó có 3- 4 bênh nhân lao có vi khuẩn trong đờm và trung bình 8-9 ngày có 1 người chết do lao.

Tình hình bênh nhân lao tại Hà Nôi năm 2007 thu nhận, quản lý, điều trị 2.522 người bênh lao các thể, trong đó quản lý 202 người bênh lao/ HIV chiếm 8,1% tổng số người bênh lao chung (nguồn trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nôi).

Sự hiểu biết về bênh lao/HIV của người bênh còn ít. Nhu cầu về thông tin, chưa được đáp ứng môt cách đầy đủ, sự phối hợp giữa người bênh, gia đình người bênh, nhân viên y tế, các nhóm giáo dục đồng đẳng, các cấp chính quyền đoàn thể chưa đồng bô còn tâm lý mặc cảm của người bênh và sự kỳ thị của công đồng. Nghiên cứu thực trạng tuân thủ điều trị lao của bênh nhân đã được chẩn đoán lao có HIV. Sự hiểu biết về bênh lao ở bênh nhân lao/HIV tại công đồng còn ít được đề cập đến ở trong nước. Vì vậy để giúp cho công tác chẩn đoán và điều trị Lao có HIV được tốt hơn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:

1. Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị lao ở bệnh nhân lao cổ HIV tại 14 quận huyện thành phố Hà Nội năm 2008 – 2009.

2. Mô tả sự hiểu biết của những bệnh nhânlao/HIV về bệnh lao.

MỤC LỤC

§ặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan 3

1.1 Tình hình bênh lao hiên nay 3

1.1.1 Tình hình bênh lao trên thế giới 3

1.1.2. Tình hình bênh lao ở Việt Nam 5

1.1.3. Tình hình bệnh lao ở Hà Nôi 6

1.2 Những yếu tố tác đông đến dịch tễ bệnh lao 7

1.2.1. Các yếu tố di truyền và cơ địa 7

1.2.2. Các yếu tố liên quan đến thói quen và dinh dưỡng 8

1.2.3. Các bệnh phối hợp 8

1.2.4. Các yếu tố thuộc về vi khuẩn lao 9

1.3. khái niệm cơ bản về sinh bệnh học của HIV 9

1.3.1. Định nghĩa: 9

1.3.2. Tác nhân gây bệnh: 9

1.4. Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS 11

1.4.1. Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS trên thế giới 11

1.4.2. Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS Việt Nam 13

1.4.3. Nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội 13

1.5. Nghiên cứu về lao có HIV 14

1.5.1 Định nghĩa về lao phổi 14

1.5.2. Lao ngoài phổi: 14

1.5.3 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh lao ở người nhiễm HIV 14

1.6 Sự tác động qua lại giữa nhiễm HIV/AIDS và bệnh lao 16

1.6.1 Tác động của HIV với bệnh lao 16

1.6.2 Tác động của lao tới HIV 17

1.7. Nghiên cứu bệnh lao có HIV 18

1.7.1. Lao /HIV trên thế giới 18

1.7.2. Lao/HIV tại Việt Nam 19

1.7.3 Lao/ HIV tại Hà Nội 20

1.8 Điều trị lao 20

1.8.1 Nguyên tắc điều trị bệnh lao  20

1.8.2 Phác đồ điều trị thuốc lao: 21

1.9. Điều trị thuốc nhiễm trùng cơ hội và ARV 22

1.9.1 Điều trị Co – trimoxazole 22

1.9.2 Các điều kiên đánh giá trước điều trị ARV cho bênh nhân lao/HIV…. 22

1.9.3 Quy trình chuẩn bị sẵn sàng điều trị 23

1.10. Nghiên cứu kiến thức về bênh lao 23

1.10.1. Nghiên cứu kiến thức về bênh lao trên thế giới 23

1.10.2. Nghiên cứu kiến thức về bênh lao tại Việt Nam 24

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 27

2.1 Đối tượng nghiên cứu 27

2.1.1 Bênh nhân nghiên cứu gồm 222 được chia làm 2 nhóm: 27

2.1.2 Tiêu chuẩn nghiên cứu 27

– Lao ngoài phổi: Gồm các thể: 28

2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 28

2.2. Phương pháp nghiên cứu 28

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 28

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu: 29

2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 29

2.3 Nôi dung nghiên cứu 29

2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm bênh nhân lao/HIV 29

2.3.2 Nghiên cứu tuân thủ điều trị lao của bênh nhân lao/HIV 29

2.3.3 Nghiên cứu kiến thức về bênh lao ở bênh nhân lao/HIV 30

2.4. Địa điểm nghiên cứu 30

2.5. Thời gian nghiên cứu 30

2.6 Xử lý số liêu 31

2.7 Hạn chế sai số trong nghiên cứu 31

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 31

Chương 3: kết quả Nghiên cứu 33

3.1 Kết quả nghiên cứu về đặc điểm của bênh nhân lao/HIV 33

3.1.1 Thông tin chung “. 33

3.1.2 Bảng đánh giá đặc điểm bênh nhân lao/HIV 39

3.2. Tuân thủ điều trị lao 41

3.2.1 Đánh giá sự phối hợp thuốc trong thời gian điều trị lao của bênh

nhân lao/HIV 41

3.2.2 Tuân thủ dùng thuốc hàng ngày điều trị lao của bênh nhân lao/HIV… 41

3.2.3 Tuân thủ dùng liều thuốc điều trị lao của bênh nhân lao/HIV 42

3.2.4 Tuân thủ điều trị lao theo giai đoạn điều trị đúng phác đồ của bênh nhân lao/HIV 43

3.2.5 Bênh nhân điều trị lao có phối hợp điều trị bênh nhiễm trùng cơ hôi co – trimoxazol 44

3.2.6 Bênh nhân điều trị lao có phối hợp điều trị ARV 45

3.2.7 Kiểm soát điều trị lao bằng theo dõi kết quả xét nghiêm đờm 46

3.2.8 Thời gian điều trị lao ở bênh nhân lao/HIV 46

3.2.9 Kết quả điều trị lao ở bênh nhân lao/HIV 47

3.3 kiến thức của bênh nhân lao có HIV 48

3.3.1 Hiểu biết của Bênh nhân về nguyên nhân gây bênh lao 48

3.3.2 Hiểu biết của Bênh nhân về đường lây gây bênh lao 49

3.3.3 Hiểu biết của bênh nhân về vị trí cơ quan hay mắc bênh lao 50

3.3.4 Hiểu biết của Bênh nhân về tính nguy hiểm của bênh lao 50

3.3.5 Hiểu biết của Bênh nhân về tin tưởng lạc quan đối với điều trị lao. 51

3.3.6 Hiểu biết của bênh nhân về tác hại của bênh lao 51

3.3.7 Hiểu biết của Bênh nhân về triêu chứng của bênh lao 52

3.3.8 Hiểu biết của Bênh nhân về các loại thuốc chữa bênh lao 52

3.3.9 Hiểu biết của Bênh nhân về cách dùng thuốc khi điều trị lao 53

3.3.10 Hiểu biết của Bênh nhân về thời gian điều trị lao 53

3.3.11 Hiểu biết của Bênh nhân về nơi điều trị bênh lao 54

3.3.12 Hiểu biết của Bênh nhân về yếu tố thuận lợi mắc bênh lao 54

3.3.13 Hiểu biết của Bênh nhân về biên pháp phòng bênh lao 55

Chương 4: Bàn luận 56

4.1 Những thông tin chung về bênh nhân lao/HIV 56

4.1.1. Phân bố bênh nhân theo nhóm tuổi 56

4.1.2 Bênh nhân theo giới tính 57

4.1.3 Nghiên cứu về trình đô văn hoá của bênh nhân lao/HIV 57

4.1.4 Nghề nghiêp của bênh nhân lao/HIV 58

4.1.5 Nghiên cứu về địa giới của bênh nhân lao/HIV 58

4.1.6 Nghiên cứu về tình trạng hôn nhân của bênh nhân lao/HIV 59

4.1.7 Nghiên cứu về tiền sử tiếp xúc là yếu tố nguy cơ mắc bênh lao/HIV. ..59

4.2 Đặc điểm bênh nhân lao/HIV 60

4.2.1 Các thể bênh lao ở Bênh nhân lao/HIV 60

4.2.2 Mức đô AFB (+) ở bênh nhân tổn thương ở phổi 61

4.3 Tuân thủ điều trị lao của bênh nhân lao/HIV 63

4.3.1 Phối hợp thuốc trong quá trình điều trị lao 63

4.3.2 Thời gian dùng thuốc lao trong ngày của bênh nhân lao/HIV 63

4.3.3 Tuân thủ dùng thuốc đủ liều theo cân nặng ở bênh nhân lao/HIV..63

4.3.4 Tuân thủ dùng thuốc theo giai đoạn điều trị tấn công và duy trì. … 64

4.3.5 Tuân thủ điều trị lao phối hợp với điều trị dự phòng các bênh nhiễm trùng cơ hôi bằng Co – trimoxazole và ARV ở bênh nhân lao/HIV 64

4.3.6 Đánh giá kết quả điều trị bằng xét nghiêm đờm trực tiếp 64

4.3.7 Thời gian điều trị thuốc lao 65

4.3.8 Kết quả điều trị lao của bênh nhân lao/HIV 65

4.4. Kiến thức hiểu biết về bênh lao của bênh nhân lao/HIV 66

4.4.1. Kiến thức về quan niêm về bênh lao 66

4.4.2 Kiến thức về dấu hiệu triệu chứng lâm sàng và tuân thủ điều trị bênh lao của bênh nhân lao/ HIV 68

4.4.3 Sự hiểu biết của bênh nhân về các yếu tố nguy cơ và cách phòng bênh lao 70

Kết luận 73

Tài liệu tham khảo Phụ lục