Nghiên cứu tác dụng của PDP (thuốc bổ dưỡng sức khỏe) đối với một số chỉ tiêu sinh lý cơ thể trên động vật thực nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng của PDP (thuốc bổ dưỡng sức khỏe) đối với một số chỉ tiêu sinh lý cơ thể trên động vật thực nghiệm

Tác giả:    Nguyễn Thị Ngọc Tú, Vũ Mạnh Hùng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    12            Trang:    17-20

Tóm tắt:    Nc ảnh hưởng của PDP lên động vật thực nghiệm (ĐVTN) về tập tính sinh học, trọng lượng cơ thể, trọng lượng các cơ quan trong cơ thể, đặc điểm mô bệnh học. Kết quả: vật liệu PDP không gây ảnh hưởng đối với tập tính sinh học, không gây kích thích hay ức chế thần kinh trung ương. PDP có tác dụng tốt hơn đến một số trạng thái ở ĐVTN. PDP dùng theo đường uống không gây độc. Khi dùng dài ngày PDP với liều 10mg/10g trọng lượng cơ thể liên tục trong 6 tuần ở chuột nhắt trắng đã không gây tác động xấu đến các cơ quan trong cơ thể mà còn giúp ĐVTN tăng cường khả năng kháng bệnh tốt hơn.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0306

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890