Nghiên cứu tác dụng của phương pháp dưỡng sinh đối với tăng huyết áp

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng của phương pháp dưỡng sinh đối với tăng huyết áp

Tác giả:    Vũ Hữu Ngô, Dương Trọng Hiếu, Nguyễn Châu Quỳnh, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Ngọc Ánh, Chu Ngọc Diệp

Tên tạp chí:    Thông tin Y học cổ truyền

Năm xuất bản:    1994    Số:    78            Trang:    19-28

Tóm tắt:    

Luyện tập dưỡng sinh theo phác đồ của Viện Y học cổ truyền xây dựng có ảnh hưởng tốt đối với những người huyết áp cao ở giai đoạn I và II. Dùng phương pháp thở 3 thì cả hai chỉ số huyết áp đều hạ tốt. Dùng phương pháp (PP) thư giãn so với nằm nghỉ trị số huyết áp sau thư giãn giảm hơn rõ rệt. PP luyện tập có khả năng ổn định được huyết áp lâu dài nều bệnh nhân kiên trì luyện tập. Phác đồ luyện tập đơn giản dễ làm nếu được hướng dẫn, người bệnh có thể lâu dài tự lo sức khoẻ của mình. Phác đồ có khả năng phổ biên rộng rãi cho các tuyến và có thể tổ chức thành từng lớp cho nhiều người cùng tập một lúc.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00738

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890