NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM KHI KẾT HỢP HOÀN KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN VÀ MELOXICAM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM KHI KẾT HỢP HOÀN KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN VÀ MELOXICAM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
Lê Bảo Lưu1, Phan Hồng Sơn1, Lâm Cẩm Tiên1, Dương Ngọc Nhi2, Tăng Khánh Huy1
1 Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2 Đại học Văn Lang
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Phương pháp điều trị kết hợp hóa dược cùng thuốc cổ truyền để giải quyết triệu chứng do viêm xương khớp gây ra rất phổ biến trên lâm sàng. Kết hợp hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN (NTL) có nguồn gốc từ bài thuốc cổ phương Quyên tý thang và meloxicam được chọn nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kháng viêm trên mô hình chuột nhắt trắng gây viêm. Vật liệu – phương pháp nghiên cứu: Vật liệu nghiên cứu là hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN và meloxicam. Trong mô hình gây viêm bằng carrageenin, chuột được gây phù gan bàn chân bằng carrageenin, 3 giờ sau khi tiêm, những chuột có chân sưng phù trên 50% so với thời điểm ban đầu được đưa vào thử nghiệm. Đánh giá tác dụng kháng viêm bằng tỷ lệ % giảm mức độ tăng thể tích bàn chân chuột mỗi ngày trong 6 ngày. Trong mô hình kháng viêm bằng viên bông cotton, chuột được gây u hạt bằng viên bông cotton trên lưng, chia ngẫu nhiên thành các lô và cho uống thuốc trong 5 ngày; đến ngày 6, tiến hành bóc tách, xác định khối lượng khô từng u hạt. Đánh giá tác dụng kháng viêm bằng tỷ lệ % giảm khối lượng u hạt. Kết quả: Mô hình gây viêm bằng carrageenin: Lô hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN 2,05g/kg (NTL1) có độ phù chân chuột giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng ở tất cả các ngày; lô hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN 1,03g/kg (NTL2) có độ phù chân chuột giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng ở ngày thứ 4,5 và 6; lô NTL 2,05g/kg + meloxicam 8mg/kg (PH1) có độ phù chân chuột giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng ở tất cả các ngày và giảm có ý nghĩa thống kê so với lô meloxicam 8mg/kg (M1) ở ngày 1. Lô NTL 1,03g/kg + meloxicam 4mg/kg (PH2) có độ phù chân chuột giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng ở tất cả các ngày. Mô hình gây viêm bằng viên bông cotton: Mức độ giảm trọng lượng u hạt khô cả 6 lô đều có ý nghĩa thống kê so với lô chứng; lô M1, lô NTL1 và lô PH1 mức độ giảm trọng lượng u hạt khô tương đương nhau; lô meloxicam 4mg/kg (M2), lô NTL2 và lô PH2 có mức độ giảm trọng lượng u hạt khô tương đương nhau. Kết luận: Hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN có tác dụng kháng viêm tương đương meloxicam. Kết hợp hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN 2,05g/kg và meloxicam 8mg không làm tăng tác dụng kháng viêm so với dùng đơn độc mỗi thuốc; kết hợp hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN 1,03g/kg và meloxicam 4mg làm tăng tác dụng kháng viêm so với dùng đơn độc mỗi thuốc.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00941

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là loại thuốc được sử dụng phổ biến và hiệu quả trong điều trị các triệu chứng phát sinh do hậu quả  của việc giải phóng chất trung gian viêm. Tuy  nhiên,NSAID cũng gây ra các tác hại lên gan, thận, tim mạchvà hệ tiêu hóa(1). Việc  kết  hợp  hóa  dược  và thảo  dượctrong điều trị đang ngày càng tăng, nhất là đối với các bệnh  cơ  xương  khớp.  Kết  hợp  NSAID  và thảo dượctrong điều trị các bệnh cơ xương khớp có làm tăng hiệu quả kháng viêm và giảm tác dụng không  mong  muốn  của  NSAID  lên  người  bệnh hay không? Đến nay, vẫn chưa có nhiều bằng chứng để trả lời câu hỏi này.Đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng của bài Quyên  tý  thang hoặc  Quyên  tý  thang  kết  hợp mãng  châm trên  hiệu quả giảm đau, cải thiện chức năng vận động ở bệnh thoái hóa cột sống cổ…(2, 3).  Hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLINchứa  các  thành  phần  của  bài  thuốc  Quyên  tý thang đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam dưới dạng thuốc điều trị đau xương khớp. Để bổ sung cơ sở khoa học cho việc triển khai đánh giá tác dụng kháng viêm trên lâm sàng và trả lời câu hỏi “Kết hợp Khu phong trừ thấp NEUTOLINvà meloxicam có làm tăng tác dụng kháng  viêm  và giảm tác dụng phụ trên dạ dày của meloxicam không?”, trong phạm vi đề tài này chúng tôi tiến hành nghiên cứu tác dụng kháng viêm của hoàn Khu phong trừ thấp NEUTOLIN trên chuột nhắt trắng.Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tác dụng kháng  viêm  củahoàn Khu  phong  trừ  thấp NEUTOLIN phối  hợp  meloxicam  trên  mô  hình chuột nhắt trắng gây viêm.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
kháng viêm, NTL, Quyên tý thang, meloxicam

Tài liệu tham khảo
1. Suleyman H, Demircan B, Karagoz Y (2007). Anti-inflammatory and side effects of cyclooxygenase inhibitors. Pharmacological reports, 59:247-258. 
2. Lê Thị Diệu Hằng (2015). Đánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng đau và hạn chế vận động của thoái hóa cột sống cổ bằng điện mãng châm kết hợp bài thuốc Quyên tý thang. Tạp chí Y Dược học – Trường Đại học Y Dược Huế, 5(26):43-49. 
3. Huỳnh Thị Kim Oanh (2009). Hiệu quả giảm đau và cải thiện chức năng vận động của bài thuốc Quyên tý thang trên bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ. Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, tr.80. 
4. EMEA (1997). The European agency for the evaluation of medicinal products. Committee for veterinary medicinal products, Meloxicam summary report (1) EMEA/MRL/236/97-FINAL, June 1997. 
5. Viện Dược liệu – Bộ Y Tế (2006). Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ thảo dược, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.63-64, 140-143, 311-320. 
6. Winter CA, Risley EA and Nuss GW (1962). Carrageenan induced edema in hind paw of the rat as assay for anti inflammatory drugs. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 111(111):544-547. 
7. Viện Dược liệu (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập I-II, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, tr.326-331 (I), 876-882 (I), 946-950 (I), 383-391 (II), 1102-1104 (II). 
8. Xu X, Cheng H, Cao J, Du H, Meng QW, Guo MY (2017). Modified Cheng's Juanbi Decoction down-regulates expression of prostaglandin E receptor 4 in synovial tissue in rats with adjuvant arthritis. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi, 33(6):736-740. 
9. Niu XX, Chen PZ, Du YZ, Xu HM (2018). Anti-inflammatory and Analgesic Effects of Cheng's Juanbi Decoction. Journal of Anhui University of Chinese Medicine, 37(4):71-75.