Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển u của phức platin(IV) trên chuột nhắt trắng Swiss

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển u của phức platin(IV) trên chuột nhắt trắng Swiss

Tác giả:    Nguyễn Thị Quỳ

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1998    Số:    3            Trang:    21-23

Tóm tắt:    

Mục đích: làm sáng tỏ tác dụng ức chế phát triển u của phức platin. Đối tượng: chuột nhắt trắng: 20con (18-20g/con). Kết quả: với liều tiêm 35mg/kg 1 lần vào lúc u đang phát triển đã thể hiện hoạt tính kháng u đối với u báng sarcoma TG 180 trên chuột nhắt trắng Swiss như sau: Làm giảm chỉ số phát triển u xuống còn 14,7% (hay ức chế phát triển u tới 85,3%) so với đối chứng. Làm giảm chỉ số phân bào ung thư đi một nửa. Với liều tiêm nêu trên chưa thấy có biểu hiện phản ứng phụ

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0323

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890