Nghiên cứu thành phần và hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các sesquiterpenoid của tinh dầu pơmu

Tên bài báo:Nghiên cứu thành phần và hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các sesquiterpenoid của tinh dầu pơmu (Fokienia hodginsii [Dunn] Henry et Thomas)

Tác giả:    Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    6    Tập:    278    Trang:    9-11

Tóm tắt:    

Tính chất kháng khuẩn, kháng nấm cũng như tác dụng chống sưng tấy của tinh dầu cây pơmu bằng các phương pháp phân tích hiện đại xác định được 31 thành phần (chủ yếu là sesquiterpenoid) chiếm 96% hàm lượng tinh dầu. Trong đó trans-nerolidol chiếm 35% và fokienol chiếm 25% hàm lượng là hai thành phần chính có tác dụng ức chế một số vi khuẩn và nấm như Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, nấm Candida albicans…

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0311

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890