Nghiên cứu thực trạng áp lực tâm lí của HS-SV Điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SANG CHẤN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG NĂM 2013 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
Người thực hiện: CN Trần Thị Tú Trinh
1.ĐẶT VẤN ĐỀ
Với tính chất là một hiện tượng khá phổ biến và có tác động phức tạp trong đời sống xã hội, Stress được các nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là ngành y tế đã nghiên cứu nhiều năm nay cho thấy rằng: các yếu tố bất thường của môi trường tự nhiên và xã hội đều là nguyên nhân gây ra stress. Ở một mức độ nhất định Áp lực tâm lí (Stress) kích thích cơ thể hoạt động, huy động năng lượng dự trữ tạo thuận lợi cho hành động khi gặp những điều kện bất lợi, nguy hiểm, mặt khác stress thái quá sẽ làm cho cơ thể kiệt sức, lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, giảm khả năng lao động trí óc và chân tay….Trong trường hợp cơ thể không điều chỉnh được để lấy lại cân bằng sinh lý, Stress có thể gây bệnh tật cho con người. Tuy nhiên, nếu cuộc sống không có Stress thì sẽ không có những thách thức, chẳng có trở ngại nào để vượt qua, chẳng có lí do gì để trao dồi, phát triển trí tuệ hoặc nâng cao năng lực. Do đó, Stress là một bộ phận không thể tách rời khỏi cuộc sống. Mọi sinh vật đều phải đối mặt với những thách thức này, mỗi sinh vật đều phải giải quyết  để tồn tại và phát triển. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu, thực nghiệm để tìm ra những biện pháp khắc phục và  hạn chế  những tác động do Stress gây ra.
Nước ta là quốc gia đang phát triển với quá trình đổi mới và cải biến sâu rộng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chiến lược phát triển, trong đó có phát huy nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định đặc biệt đối với sự phát triển của nước ta trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với mục tiêu giáo dục để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao phù hợp với cơ cấu  Kinh tế xã hội.
Vấn đề nghiên cứu Stress trong giai đoạn hiện nay là vấn đề không còn mới mẻ với các nước trên thế giới. Bản chất stress đang được nhiều người quan tâm. Việt Nam trong những năm gần đây các nhà nghiên cứu y học, tâm lý học, sinh học quan tâm nghiên cứu Stress nhưng chủ yếu về phương diện lý luận, tìm ra biện pháp phòng ngừa. Những công trình nghiên cứu tìm hiểu thực trạng Stress trên từng đối tượng cụ thể là các ngành nghề, ở các lứa tuổi cụ thể vẫn còn hạn chế, đặc bệt là trên đối tượng học sinh, sinh viên (HS-SV).
Với các lý do trên chúng tôi tiến hành chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng áp lực tâm lí của HS-SV Điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2014.