Nghiên cứu thực trạng phát hiện, điều trị bệnh Lao ở nông dân tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Thanh Hoá

Luận văn Nghiên cứu thực trạng phát hiện, điều trị bệnh Lao ở nông dân tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Thanh Hoá.Công cuộc đấu tranh của loài người với bệnh lao đã trải qua nhiều thế kỷ. Căn bệnh này đã xuất hiện cùng với loài người, song mãi đến những năm cuối của thế kỷ 19 (1882), khi Robert Koch tìm ra nguyên nhân gây bệnh: vi khuẩn lao (Mycobacteria Tuberculosis) thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp loài người tìm ra thuốc chữa bệnh, trong đó có thuốc chống lao. Nhưng phải sau hơn 50 năm (sau đại chiến thế giới lần thứ 2) kể từ khi tìm ra vi khuẩn lao gây bệnh, một số thuốc có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn lao như streptomycin mới được phát hiện. Một giai đoạn mới trong công cuộc chinh phục bệnh lao thực sự có hiệu lực khi các thuốc chống lao đặc hiệu lần lượt ra đời: Rimifon (1952), rifampicine (1970). Sau nửa thế kỷ có thuốc chống lao, loài người tưởng rằng có thể thanh toán bệnh lao một cách dễ dàng, nhưng thực tế đã trả lời không phải như vậy. Năm 1993, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố mang tính khẩn cấp toàn cầu là “… Bệnh lao đang quay trở lại với tương lai” [61].

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0131

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Để kiểm soát và chiến thắng với vấn đề .”bệnh lao đang quay trở lại với tương lai”. Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra chiến lược chống lao toàn cầu dựa trên hai nguyên tắc lớn là: phát hiện được hơn 70% số trường hợp lao phổi mới có vi khuẩn lao trong đờm bằng soi kính hiển vi trực tiếp. Điều trị khỏi được hơn 85% số trường hợp được đăng ký điều trị. Để đạt được mục tiêu này, năm 1994 WHO đã đưa ra “chiến lược điều trị có kiểm soát trực tiếp” được khuyến cáo trên toàn thế giới [63].

Lao phổi mới là một vấn đề cần được quan tâm, số lượng bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) được phát hiện hàng năm chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số bệnh nhân lao được phát hiện (khoảng 29,5%) [13]. Đây là thể bệnh thường gặp nhất trong bệnh học lao, đặc trưng là các tổn thương ở phổi, với các mức độ từ nhẹ (thâm nhiễm không hang, nốt không hang) đến nặng và trở thành mạn tính (xơ, hang xơ) [60].

Việt Nam là một nước nông nghiệp mà nông dân chiếm đến 70% dân số. Bản thân người nông dân do hiểu biết về bệnh lao còn hạn chế, bận công việc nên thường để bệnh muộn, điều trị bệnh khó khăn. Vì vậy bệnh lao ở đối tượng nông dân là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong tình hình hiện nay bệnh lao ở nước ta đang phổ biến và ở mức độ cao trong khu vực Đông Nam Á.

Thanh Hoá là một tỉnh nằm ở vùng Bắc Miền Trung, diện tích 27.606km2. Một tỉnh thuần nông với 3 vùng rõ rệt: vùng núi – trung du, đồng bằng và ven biển. Dân số 3,41 triệu người trong đó nông dân chiếm trên 80% khoảng 2,73 triệu người, là một trong những tỉnh đông dân nhất chỉ đứng sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh [18].

Từ trước đến nay có nhiều đề tài nghiên cứu về bệnh lao ở người già, trẻ em và phụ nữ, nghiên cứu về bệnh lao ở học sinh, sinh viên nhưng ít có đề tài nào đề cập đến bệnh lao ở đối tượng là nông dân. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:

1. Nghiên cứu phát hiện, quản lý, điều trị bệnh lao là nông dân tại Bệnh viện lao và Bệnh phổi tỉnh Thanh Hoá từ 2005 – 2009.

Nghiên cứu một sô đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của the lao phổi và tràn dịch màng phổi do lao năm 2008. 

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. TÌNH HÌNH BỆNH LAO HIỆN NAY 3
1.1.1. Tình hình bệnh lao trên thế giới 3
1.1.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam 5
1.2. NGHIÊN CỨU VỀ LAO PHỔI 5
1.2.1. Phân loại bệnh lao phổi: Theo CTCLQG 5
1.2.2. Nghiên cứu về lâm sàng của lao phổi: 7
1.2.3. Nghiên cứu cận lâm sàng của lao phổi: 9
1.2.4. Nghiên cứu về phát hiện và điều trị bệnh lao 11
1.3. NGHIÊN CỨU VỀ LAO NGOÀI PHỔI: 18
1.3.1. Nghiên cứu trên thế giới về TDMPDL 18
1.3.2. Các nghiên cứu về điều trị TDMPDL 22
1.3.3. Nghiên cứu về TDMPDL ở Việt Nam 23
1.3.4. Lao hạch 26
1.3.5. Lao cột sống 26
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 27
2.1.1. Những bệnh nhân lao phát hiện, điều trị từ năm 2005 – 2009 27
2.1.2. Những bệnh nhân lao phổi và lao màng phổi là nông dân được phát
hiện và điều trị năm 2008 27
2.1.3. Bệnh nhân nghiên cứu gồm: 27
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 27
2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 28
2.2.3 Kỹ thuật thu thập số liệu 28
2.3.4. Địa điểm nghiên cứu 28
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 28
2.3.1. Nghiên cứu về thực trạng phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân lao
là nông dân trong 5 năm từ 2005 đến 2009 28
2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm về phát hiện, quản lý và điều trị: 28
2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU 33
CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU 35
3.1. THỰC TRẠNG PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BN LAO LÀ NÔNG DÂN
TỪ NĂM 2GG5 – 2GG9 35
3.1.1. Tình hình thử đờm phát hiện 35
3.1.2. Kết quả phát hiện và thu nhận BN lao từ năm 2GG5 – 2GG9 tại BVLBP
Thanh Hóa 36
3.1.3. Tình hình quản lý BN lao phổi AFB (+) mới và lao phổi AFB (+) tái
phát tại Bệnh viện từ 2GG5 – 2GG9 37
3.1.4. Phân bố BN lao ngoài phổi phát hiện từ 2GG5-2GG9 38
3.1.5. Phát hiện bệnh lao bằng kỹ thuật nuôi cấy BK qua các năm
2GG5-2GG9 38
3.1.6. Kết quả điều trị BN lao phổi mới AFB (+) từ năm 2GG5- 2GG9 39
3.1.7. Kết quả điều trị BN lao phổi AFB (+) tái phát từ năm 2GG5- 2GG9 39
3.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO LÀ
NÔNG DÂN: 4G
3.2.1. Đặc điểm BN lao phổi 4G
3.2.2. Đặc điểm bệnh nhân lao màng phổi: 51
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 62
4.1. VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ BN LAO LÀ NGƯỜI
NÔNG DÂN TỪ NĂM 2GG5-2GG9 62
4.1.1. Thực trạng phát hiện và quản lý, điều trị BN 62
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ …67
4.2.1. Đặc điểm phát hiện BN lao phổi và tràn dịch màng phổi do lao 67
4.2.2. Đặc điểm phát hiện và điều trị BN lao màng phổi 78
KÉT LUẬN 83
KIẾN NGHỊ 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC