Nghiên cứu tính đa hình thái đơn nucleotid (SNP) và đột biến một số gen trong ung thư buồng trứng

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu tính đa hình thái đơn nucleotid (SNP) và đột biến một số gen trong ung thư buồng trứng.Ngày nay tỉ lệ mắc và tử vong do các ung thư (UT) trên thế giới có xu hướng gia tăng nhanh chóng. GLOBOCAN ước tính năm 2020 có hơn 19 triệu ca UT mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư. Trong đó ung thư buồng trứng (UTBT) là một trong những ung thư phổ biến ở phụ nữ, chiếm 3,4% trong tổng số ca mắc và 4,7% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ.1 Tại Việt Nam, ung thư buồng trứng phổ biến đứng hàng thứ ba trong các bệnh ung thư phụ khoa, năm 2020 có 1 400 ca mắc mới và 923 ca tử vong do ung thư buồng trứng.1 Giai đoạn sớm, bệnh thường diễn biến âm thầm với triệu chứng không đặc hiệu hoặc không có triệu chứng nên thường bị bỏ sót, chẩn đoán muộn. Tuy nhiên nếu phát hiện và điều trị bệnh kịp thời ở giai đoạn sớm tiên lượng tốt hơn nhiều so với giai đoạn tiến triển. Thực tế là trên 70% ung thư buồng trứng không được chẩn đoán trước tiến triển đến giai đoạn III hoặc IV, và tỉ lệ sống sót sau 5 năm ở nhóm bệnh nhân này chỉ còn 48,6%.2 Cho thấy việc chẩn đoán sớm hay tầm soát những đối tượng nguy cơ cao nhằm có những biện pháp dự phòng và điều trị sớm là hết sức có ý nghĩa.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00093

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Hầu hết ung thư buồng trứng phát triển tự nhiên, chỉ khoảng 10% trường hợp có liên quan đến yếu tố di truyền.3 Đa số những trường hợp này có liên quan đến Hội chứng ung thư vú – buồng trứng di truyền (HBOC) do đột biến (ĐB) hai gen áp chế ung thư BRCA1 và BRCA2, dẫn tới giảm khả năng sửa chữa DNA. Nguy cơ mắc ung thư buồng trứng trong cả cuộc đời người phụ nữ là 1,22% nhưng tỉ lệ này tăng lên tới 27-63% ở những bệnh nhân mang đột biến BRCA1/2.2,4 Ngoài ra, người mang đột biến gen BRCA1/2 còn tăng nguy cơ mắc ung thư khác như ung thư vú, tuyến tiền liệt, tụy … Thành viên của những gia đình có nguy cơ cao nên được tư vấn và xét nghiệm di truyền để cá thể hóa tiếp cận với các phương pháp sàng lọc, chẩn đoán, dự phòng và điều trị kịp thời.2
Bên cạnh việc phân tích các đột biến gen, những nghiên cứu trên thế giới về đa hình đơn nucleotide (SNP) của các gen sửa chữa tổn thương DNA như RAD51 và XRCC3 cho thấy rằng tuy bản thân SNP không gây bệnh nhưng một số SNP lại có liên quan đến sự nhạy cảm với một số bệnh lý nhất định.
Điều đó cho phép các nhà khoa học đánh giá được khuynh hướng di truyền của một cá thể, đánh giá được các loại bệnh lý mà cá thể đó dễ mắc phải.5 Một số nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh sự hiện diện của các SNP các gen RAD51 và XRCC3 có thể làm thay đổi biểu hiện của protein được mã hóa, do đó có thể ảnh hưởng tới chức năng sửa chữa DNA, từ đó liên quan đến sự tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư trong đó có ung thư buồng trứng.6-10 Các SNP liên quan tới ung thư buồng trứng được nghiên cứu nhiều là rs861539, rs1799794, rs1799796 của gen XRCC3 và rs1801320, rs1801321 của gen RAD51, tuy nhiên kết quả nghiên cứu trên các bệnh nhân ở chủng tộc khác nhau lại cho các kết quả khác nhau. Việt Nam đã có các nghiên cứu về ung thư buồng trứng, tuy nhiên chủ yếu tập trung đi sâu phân tích các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị mà gần như chưa có các công trình nghiên cứu toàn diện nào về đột biến và đa hình đơn nucleotid các gen liên quan với nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.
Để góp phần hiểu rõ hơn về mối liên quan giữa các dạng đột biến hai gen BRCA1, BRCA2, đa hình thái đơn nucleotid (SNP) trên hai gen RAD51, XRCC3 với nguy cơ ung thư buồng trứng, đề tài “Nghiên cứu tính đa hình thái đơn nucleotid (SNP) và đột biến một số gen trong ung thư buồng trứng” được tiến hành với các mục tiêu:
1. Xác định đột biến gen BRCA1, BRCA2 ở bệnh nhân ung thư buồng trứng và mối liên quan với mô bệnh học.
2. Xác định một số dạng đa hình thái đơn nucleotid (SNP) trên gen XRCC3, RAD51 có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư buồng trứng

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………….. 3
1.1. Ung thư buồng trứng……………………………………………………………………. 3
1.1.1. Dịch tễ ………………………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh UTBT………………………………….. 5
1.1.3. Yếu tố nguy cơ………………………………………………………………………. 6
1.1.4. Chẩn đoán …………………………………………………………………………….. 8
1.1.5. Điều trị ……………………………………………………………………………….. 12
1.1.6. Tiên lượng…………………………………………………………………………… 13
1.2. Đột biến gen BRCA1/2 liên quan đến UTBT…………………………………. 14
1.2.1. Hội chứng ung thư vú – buồng trứng di truyền ……………………….. 14
1.2.2. Gen BRCA1 …………………………………………………………………………. 14
1.2.3. Gen BRCA2 ………………………………………………………………………… 18
1.2.4. Tỉ lệ đột biến BRCA1/2 …………………………………………………………. 19
1.2.5 Nguy cơ mắc ung thư…………………………………………………………….. 22
1.3. Đa hình đơn nucleotide RAD51, XRCC3 liên quan đến UTBT………… 29
1.3.1. Đa hình đơn nucleotide…………………………………………………………. 29
1.3.2 Đa hình đơn nucleotide một số gen liên quan đến UTBT …………… 29
1.3.3. Đa hình đơn nucleotide gen RAD51 liên quan đến UTBT ………… 32
1.3.4. Đa hình đơn nucleotide gen XRCC3 liên quan đến UTBT ………… 33
1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước……………………………. 35
1.4.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước …………………………………………… 35
1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước……………………………………………. 37
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …….. 39
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 39
2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 402.2.1. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………. 40
2.2.2. Các chỉ số nghiên cứu …………………………………………………………… 41
2.2.3. Dụng cụ, trang thiết bị, hóa chất…………………………………………….. 42
2.2.4. Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………. 43
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ……………………………………………….. 52
2.4. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………… 52
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu của đề tài ……………………………………………. 53
2.6. Kinh phí thực hiện đề tài…………………………………………………………….. 53
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ……………………………………………………………………. 54
3.1. Xác định đột biến gen BRCA1 và BRCA2 ở bệnh nhân UTBT………… 54
3.1.1. Đặc điểm chung của các bệnh nhân được xác định ĐB BRCA1/2 . 54
3.1.2. Kết quả xác định ĐB gen BRCA1 và BRCA2 ………………………….. 56
3.1.3. Mối liên quan giữa đột biến BRCA1/2 và mô bệnh học …………….. 63
3.1.4. Xác định ĐB BRCA1/2 ở người thân các bệnh nhân và lập
phả hệ …………………………………………………………………………………. 65
3.2. Xác định các SNP RAD51, XRCC3 và mối liên quan với UTBT……… 71
3.2.1. Đặc điểm chung và lâm sàng nhóm UTBT và nhóm chứng……….. 71
3.2.2. Xác định SNP RAD51-rs1801320 và mối liên quan với UTBT …. 73
3.2.3. Xác định SNP RAD51-rs1801321 và mối liên quan với UTBT …. 77
3.2.4. Xác định SNP XRCC3-rs861539 và mối liên quan với UTBT…… 81
3.2.5. Xác định SNP XRCC3-rs1799794 và mối liên quan với UTBT…. 85
3.2.6. Xác định SNP XRCC3-rs1799796 và mối liên quan với UTBT…. 89
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 93
4.1. Xác định đột biến gen BRCA1 và BRCA2 ở bệnh nhân UTBT………… 93
4.1.1. Đặc điểm chung của các bệnh nhân được xác định ĐB BRCA1/2 . 95
4.1.2. Kết quả xác định ĐB gen BRCA1/2………………………………………… 96
4.1.3. Mối liên quan giữa đột biến BRCA1/2 và mô bệnh học …………… 1114.1.4. Xác định ĐB BRCA1/2 ở người thân các bệnh nhân và lập phả hệ … 113
4.2. Xác định các SNP XRCC3, RAD51 và mối liên quan với UTBT……. 122
4.2.1. Đặc điểm chung và lâm sàng nhóm UTBT và nhóm chứng……… 122
4.2.2. Xác định SNP RAD51-rs1801320 và mối liên quan với UTBT .. 123
4.2.3. Xác định SNP RAD51-rs1801321 và mối liên quan với UTBT .. 125
4.2.4. Xác định SNP XRCC3-rs861539 và mối liên quan với UTBT…. 128
4.2.5 Xác định SNP XRCC3-rs1799794 và mối liên quan với UTBT… 130
4.2.6 Xác định SNP XRCC3-rs1799796 và mối liên quan với UTBT… 132
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………….. 136
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………… 138
CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 Phân loại giai đoạn theo TNM và FIGO………………………………. 11
Bảng 1.2. Tỉ lệ đột biến BRCA1/2 ở bệnh nhân UTBT các cộng đồng …… 20
Bảng 1.3. Các đột biến “người sáng lập” gen BRCA1/2 tìm thấy ở các
quần thể…………………………………………………………………………… 21
Bảng 1.4. Nguy cơ mắc UT ở những người mang đột biến gen BRCA1/2…. 22
Bảng 1.5. Vị trí và loại đột biến liên quan nguy cơ UT vú, UTBT ………………… 27
Bảng 1.6. Nguy cơ mắc UTBT và UT vú liên quan đến vị trí gắn đặc biệt… 28
Bảng 2.1. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………… 41
Bảng 2.2. Thành phần phản ứng PCR………………………………………………… 46
Bảng 2.3. Trình tự mồi cho phản ứng khuếch đại đoạn gen BRCA1 và
BRCA2 mang các đột biến đã được xác định bằng giải trình tự
gen thế hệ mới………………………………………………………………….. 47
Bảng 2.4. Trình tự mồi cho phản ứng khuếch đại gen XRCC3 và RAD51
chứa các đa hình đơn nucleotid ………………………………………….. 48
Bảng 2.5. Thành phần PCR giải trình tự gen ………………………………………. 49
Bảng 2.6. Thành phần phản ứng RFLP………………………………………………. 50
Bảng 2.7 Điều kiện phản ứng enzyme cắt giới hạn …………………………….. 50
Bảng 3.1. Tuổi mắc UTBT của các bệnh nhân xác định ĐB BRCA1/2…… 54
Bảng 3.2. Đặc điểm hội chứng UT vú và UTBT di truyền (HBOC)………. 55
Bảng 3.3. Đột biến gen BRCA1 và BRCA2 ở các bệnh nhân UTBT. ……… 56
Bảng 3.4. Đặc điểm mô bệnh học và mối liên quan với ĐB BRCA1/2 …… 63
Bảng 3.5 Mối liên quan giữa kiểu đột biến với mô bệnh học……………….. 64
Bảng 3.6. Các đặc điểm chung của nhóm UTBT và nhóm chứng………….. 71
Bảng 3.7. Tỉ lệ kiểu gen/ alen SNP RAD51-rs1801320 và mối liên quan với
nguy cơ mắc UTBT ……………………………………………………………….. 75
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa SNP rs1801320 với giai đoạn và mô bệnh học.. 76Bảng 3.9. Tỉ lệ kiểu gen/alen SNP RAD51-rs1801321 và mối liên quan
với nguy cơ mắc UTBT …………………………………………………….. 78
Bảng 3.10. Mối liên quan giữa SNP rs1801321 với giai đoạn và mô bệnh học.. 80
Bảng 3.11. Tỉ lệ kiểu gen/alen SNP XRCC3-rs861539 và mối liên quan với
nguy cơ UTBT……………………………………………………………………………82
Bảng 3.12. Mối liên quan giữa SNP rs861539 với giai đoạn và mô bệnh học.. 84
Bảng 3.13. Tỉ lệ kiểu gen/alen SNP XRCC3-rs1799794 và mối liên quan với
nguy cơ UTBT …………………………………………………………………………….. 86
Bảng 3.14. Mối liên quan giữa SNP rs1799794 với giai đoạn và mô bệnh học 88
Bảng 3.15. Tỉ lệ kiểu gen/alen SNP XRCC3-rs1799796 và mối liên quan
với nguy cơ UTBT……………………………………………………………. 89
Bảng 3.16. Mối liên quan giữa SNP rs1799796 với giai đoạn và mô bệnh học 92
Bảng 4.1. Tỉ lệ ĐB ở gen BRCA1/2 (không phải Do thái Ashkenazi)…….. 94
Bảng 4.2. Hướng dẫn dự phòng cho người mang ĐB BRCA1/2 của NCCN… 116
Bảng 4.3. Ước tính nguy cơ UT vú và UTBT của KBT2.3 bằng CanRisk Tool ..118
Bảng 4.4. Ước tính các khả năng các kết cục của KBT2.3………………….. 120DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1. Tỉ lệ mắc UT và tử vong do UT của phụ nữ thế giới và Việt Nam… 3
Biểu đồ 1.2. Xu hướng thay đổi tỉ lệ mắc mới và tỉ lệ tử vong của UTBT….. 4
Biểu đồ 1.3. Xu hướng thay đổi tỉ lệ sống sót sau 5 năm của UTBT …………. 4
Biểu đồ 1.4. Tỉ lệ đột biến BRCA1 có ý nghĩa lâm sàng…………………………. 16
Biểu đồ 1.5. Các biến thể gen BRCA1 và BRCA2 phân loại theo chức năng …. 19
Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ mang đột biến gen BRCA1/2 …………………………………….. 54
Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ phân loại mô bệnh học trong nhóm UTBT…………………. 72
Biểu đồ 3.3. Tỉ lệ các giai đoạn UTBT theo FIGO của nhóm UTBT……….. 72
Biểu đồ 4.1. Nguy cơ mắc UT vú (A) và UTBT (B) theo tuổi của KBT2.3 … 11

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Cấu trúc của protein BRCA1………………………………………………… 15
Hình 1.2. Các chức năng của exon 11-13 BRCA1…………………………………. 16
Hình 1.3. Vai trò của protein BRCA1 và BRCA2 trong sửa chữa DNA…… 17
Hình 1.4. Đặc điểm cấu trúc của protein BRCA2. ………………………………… 18
Hình 1.5. Tỉ số Hazard ratio của UT vú và UTBT theo vị trí ĐB trên BRCA1… 25
Hình 1.6. Tỉ số Hazard ratio của UT vú và UTBT theo vị trí ĐB trên BRCA2… 26
Hình 1.7. Hiện tượng đa hình đơn nucleotide……………………………………….. 29
Hình 1.8. Cơ chế sửa chữa đứt gãy sợi đôi DNA bằng tái tổ hợp tương đồng.. 30
Hình 1.9. Các protein họ RAD51 ………………………………………………………. 32
Hình 1.10. Vị trí các SNP trên gen và protein RAD51…………………………….. 33
Hình 1.11. Vị trí các SNP trên gen và protein XRCC3 ……………………………. 34
Hình 3.1. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA1:c.1016delA…………………. 58
Hình 3.2. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA1:c.1621C>T …………………. 59
Hình 3.3. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA1:c.2760-2763delACAG…. 59
Hình 3.4. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA1:c.4986+4A>T……………… 60
Hình 3.5. Giải trình tự gen ĐB BRCA1:c.4997dupA …………………………….. 61
Hình 3.6. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA1:c.5335delC…………………. 61
Hình 3.7. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA2:c.4022delC …………………. 62
Hình 3.8. Giải trình tự gen xác định ĐB BRCA2:c.5453C>A…………………. 63
Hình 3.9. Giải trình tự gen xác định ĐB c.1621C>T ở KBT2 và người thân … 65
Hình 3.10. Giải trình tự gen xác định ĐB ở KBT6 và người thân …………….. 66
Hình 3.11. Giải trình tự gen xác định ĐB c.4986A>T ở KBT4 và người thân….. 68
Hình 3.12. Giải trình tự gen xác định ĐB ở KBT7 và người thân …………….. 70
Hình 3.13. Kết quả điện di sản phẩm PCR chứa SNP RAD51-rs1801320 …. 73
Hình 3.14. Kết quả điện di sản phẩm cắt có SNP RAD51-rs1801320……….. 73
Hình 3.15. Giải trình tự đại diện sản phẩm PCR chứa SNP RAD51-rs1801320. … 74Hình 3.16. Kết quả điện di sản phẩm PCR có SNP RAD51-rs1801321……… 76
Hình 3.17. Kết quả điện di sản phẩm cắt chứa SNP rs1801321………………… 77
Hình 3.18. Giải trình tự đại diện sản phẩm PCR SNP RAD51-rs1801321 …. 78
Hình 3.19. Kết quả điện di sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs861539 …… 81
Hình 3.20. Kết quả điện di sản phẩm cắt chứa SNP XRCC3-rs861539 ……… 82
Hình 3.21. Giải trình tự đại diện sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs861539…. 82
Hình 3.22. Kết quả điện di sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs1799794 …. 85
Hình 3.23. Kết quả điện di sản phẩm cắt chứa SNP XRCC3-rs1799794 ……. 85
Hình 3.24. Giải trình tự đại diện sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs1799794 .. 86
Hình 3.25. Kết quả điện di sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs1799796 …. 89
Hình 3.26. Kết quả điện di sản phẩm cắt chứa SNP XRCC3-rs1799796 ……. 90
Hình 3.27. Giải trình tự đại diện sản phẩm PCR chứa SNP XRCC3-rs1799796 .. 90
Hình 4.1. Khả năng gây bệnh ĐB BRCA1:c.1621C>T trên In Silico Prior . 98
Hình 4.2. Điểm chức năng đột biến BRCA1:c.4986+4A>T ………………….. 103
Hình 4.3. Khả năng gây bệnh ĐB BRCA1:c.4986+4A>T trên In Silico Prior … 104
Hình 4.4. Điểm chức năng các ĐB BRCA1:c.4998C>A và c.4998C>G…. 106
Hình 4.5. Khả năng gây bệnh của đột biến BRCA1:c.4998C>A và c.4998C>G
trên In Silico Prior………………………………………………………………. 107
Hình 4.6. Khả năng gây bệnh 02 đột ĐB BRCA2:c.4022C>A và c.4022C>G
trên In Silico Prior………………………………………………………………. 110
Hình 4.7. Khả năng gây bệnh của ĐB BRCA2:c.5453C>A trên In Silico Prior… 111
Hình 4.8. Nguy cơ mắc UT vú (A) và UTBT (B) đến 80 tuổi của KBT2.3 …