NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ THẤT TRÁI BẰNG XẠ HÌNH SPECT Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN ĐỒNG BỘ THẤT TRÁI BẰNG XẠ HÌNH SPECT Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM
Nguyễn Thị Thanh Trung1, Lê Ngọc Hà2, Phạm Thái Giang2
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
2 Bệnh viện Trung ương quân đội 108
Mục tiêu: Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng xạ hình gated SPECT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 140 đối tượng gồm 106 bệnh nhân sau NMCT và 34 người không mắc bệnh tim mạch có độ tuổi và tỷ lệ nam/nữ tương đương. Các đối tượng nghiên cứu được tiến hành chụp gated SPECT xạ hình tưới máu cơ tim và so sánh các chỉ số rối loạn đồng bộ thất trái.
Kết quả: Chỉ số PSD trung bình 48,7 ± 19,49 và HBW trung bình ở nhóm bệnh nhân sau NMCT là 154,9 ± 71,97 cao hơn rõ rệt so với nhóm chứng (17,5 ± 7,24 và 53,9 ± 15,14; p<0,01). 77% bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim tăng PSD và 81% tăng HBW. Có sự tương quan tuyến tính thuận và chặt giữa chỉ số PSD với HBW trên xạ hình tưới máu cơ tim (r = 0,94; p < 0,01). PSD và HBW tăng cao rõ rệt ở BN suy tim có NYHA độ 3, 4, rối loạn tâm thu thất trái so với nhóm BN sau NMCT suy tim NYHA 1-2, không có rối loạn chức năng tâm thu thất trái (p<0,01).
Kết luận: Rối loạn đồng bộ thất trái hay gặp ở bệnh nhân sau NMCT và có thể phát hiện bằng gated SPECT xạ hình tưới máu cơ tim. PSD và HBW có mối liên quan tới phân độ suy tim NYHA và chức năng tâm thu thất trái.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01799

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890