NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU GẮNG SỨC CỘNG HƯỞNG TỪ TIM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU GẮNG SỨC CỘNG HƯỞNG TỪ TIM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ
Bs Nguyễn Khôi Việt1, Gs Phạm Minh Thông2, Bs Nguyễn Quốc Dũng3
1 Khoa CĐHA Bệnh viện Bạch Mai
2 Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
3 Khoa CĐHA Bệnh viện Hữu Nghị

Mục đích: Mô tả tổn thương bệnh tim thiếu máu cục bộ trên cộng hưởng từ và đánh giá giá trị của MRI so với chụp động mạch vành (ĐMV) cản quang.
Phương pháp: 36 bệnh nhân (65,53±10,48 tuổi, 25 nam) nghi ngờ BTTMCB được chụp cộng hưởng từ (CHT) tim bằng máy 1.5 Tesla đánh giá tim về hình thái, chức năng, thời gian chụp. Tưới máu gắng sức với Adenosin 6mg/2ml, truyền 140 mcg/kg/phút và thuốc cản từ Gadonilium, chụp thì STRESS, REST và ngấm thuốc muộn từ đó đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu so với chụp ĐMV cản quang (hẹp có ý nghĩa > 50%).
Kết quả: Thời gian chụp trung bình/ BN là: 45,44±9,18 phút, EF trung bình: 45,06±15,66%, giảm vận động thành tim 44,4%, vô động 27,8%. Độ nhạy, độ đặc hiêu, giá trị dự báo của chuỗi xung tưới máu dựa trên BN cao lần lượt 93,3%; 83,3%; 96,6%; giá trị dự báo dương tính trung bình 71,4%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0.01) giữa tình trạng khiếm khuyết tưới máu với các mức độ hẹp mạch vành tương ứng từng nhánh mạch vành LAD, RCA, LCx.

Kết luận: Chụp CHT tim chuỗi xung tưới máu với Adenosine mang đến một phương pháp mới chẩn đoán chính xác có độ nhạy, độ đặc hiệu cao trong BTTMCB.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01912

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836