Nghiên cứu về nguyên nhân, cách xử trí các trường hợp chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW qua hai giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009

Luận văn Nghiên cứu về nguyên nhân, cách xử trí các trường hợp chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW qua hai giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009.Mổ lấy thai ra đời là cuộc cách mạng lịch sử của ngành sản khoa. Kỹ thuật này đã mang lại cuộc sống và hạnh phúc cho những bà mẹ và các em bé mà vì lý do đặc biệt nào đó đã không thể trải qua một cuộc chuyển dạ đẻ theo sinh lý bình thường. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mổ lấy thai ngày càng phát triển vươn tới can thiệp được vào cả những trường hợp thai nghén bệnh lý phức tạp của cả mẹ và con. Chính điều ấy cùng một số yếu tố xã hội đã làm cho tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng [22], [23]. Tại BVPSTW tỷ lệ mổ lấy thai năm 1997 là 34,6% (Vũ Công Khanh), năm 2005 là 39,71% (Phạm Thu Xanh) và tỷ lệ này còn tăng hơn trong những năm gần đây [13],[29]. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà khoa học kỹ thuật mang lại, điều làm đau đầu các nhà sản khoa là làm sao hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến của kỹ thuật này.

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0096

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Một trong số những tai biến ấy phải kể đến là chảy máu trong và sau mổ lấy thai. Chảy máu trong và sau mổ lấy thai được xếp vào nhóm chảy máu sau đẻ, là một tai biến hàng đầu trong 5 tai biến sản khoa. Nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới cho thấy tỷ lệ chảy máu sau đẻ dao động từ 1,6 – 4,9/ 100 trường hợp sinh ra sống [34],[42],[43]. Theo tác giả Đào Lợi (1974) nghiên cứu tại BVPSTW thì tỷ lệ chảy máu trong mổ lấy thai lần 1 là 12,9%, lần 2 là 18,9% [15]. Từ đó cho tới nay, không có một nghiên cứu nào báo cáo con số cụ thể về các trường hợp chảy máu trong và sau mổ lấy thai được thực hiện tại BVPSTW. Do đó, các nhà sản khoa dù rất muốn nhưng cũng chưa được cung cấp một bức tranh tổng quát mô tả về tình hình tai biến chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW, cụ thể là nguyên nhân và cách xử trí đối với các trường hợp này, để từ đó rút ra những kinh nghiệm thực hành cho mình.

Xuất phát từ những lý do trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu về nguyên nhân, cách xử trí các trường hợp chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW qua hai giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009” với hai mục tiêu sau:

1. Xác định tỷ lệ chảy máu, những nguyên nhân gây chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW qua hai giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009.

2. Đánh giá một số cách xử trí các trường hợp chảy máu trong và sau mổ lấy thai tại BVPSTW qua hai giai đoạn 1998-1999 và 2008-2009.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. ĐỊNH NGHĨA CHẢY MÁU SAU ĐẺ – CHẢY MÁU SAU MỔ LẤY THAI…. 3

1.2. GIẢI PHẪU TỬ CUNG 3

1.2.1. Tử cung 3

1.2.2. Động mạch tử cung 4

1.2.3. Động mạch buồng trứng 6

1.2.4. Tĩnh mạch tử cung 6

1.3. KỸ THUẬT MỔ LẤY THAI 8

1.3.1. Định nghĩa 8

1.3.2. Kỹ thuật mổ lấy thai 8

1.4. SINH LÝ QUÁ TRÌNH BONG RAU VÀ CẦM MÁU SAU BONG RAU..11

1.5. CHẨN ĐOÁN CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI 11

1.6. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI 12

1.6.1. Các nguyên nhân do tử cung 12

1.6.2. Các nguyên nhân do rau thai 13

1.6.3. Các nguyên nhân do kỹ thuật mổ 15

1.6.4. Các nguyên nhân do bệnh lý của sản phụ gây rối loạn đông máu 15

1.7. XỬ TRÍ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI 16

1.7.1. Biện pháp cơ học 17

1.7.2. Điều trị nội khoa 17

1.7.3. Khâu cầm máu diện rau bám 19

1.7.4. Thắt động mạch tử cung 19

1.7.5. Thắt động mạch hạ vị 20

1.7.6. Khâu mũi B lynch 20

1.7.7. Cắt tử cung 21

1.7.8. Nút mạch 22

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào đối tượng nghiên cứu 23

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 23

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 24

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 24

2.2.3. Các biến số nghiên cứu 24

2.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu 30

2.2.5. Các bước tiến hành 30

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 30

2.3. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 30

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU 31

3.1. TỶ LỆ CHẢY MÁU- NGUYÊN NHÂN CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU

MỔ LẤY THAI QUA HAI GIAI ĐOẠN 31

3.1.1. Tỷ lệ chảy máu 31

3.1.2. Nguyên nhân chảy máu trong và sau mổ lấy thai 35

3.2. XỬ TRÍ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI 39

3.2.1. Xử trí nội khoa 39

3.2.2. Xử trí sản khoa 44

3.2.3. Một số biện pháp điều trị kết hợp 50

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 53

4.1. TỶ LỆ CHẢY MÁU- CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHẢY MÁU TRONG

VÀ SAU MỔ LẤY THAI QUA HAI GIAI ĐOẠN 53

4.1.1. Tỷ lệ chảy máu trong và sau mổ lấy thai qua hai giai đoạn 53

4.1.2. Các nguyên nhân gây chảy máu trong và sau mổ lấy thai qua hai

giai đoạn  5V

4.2. CÁC BIỆN PHÁP XỬ TRÍ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU MỔ LẤY THAI64

4.2.1. Xử trí nội khoa 64

4.2.2. Xử trí sản khoa 67

4.2.3. Xử trí kết hợp 72

KÉT LUẬN 74

KIÉN NGHỊ 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC