NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG QUERCETIN TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ THUỐC BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG QUERCETIN TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ THUỐC BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Vũ Thị Thủy1
1 Trường Đại học Y Khoa Vinh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Flavonoid là một nhóm hợp chất lớn thường gặp trong thực vật. Quercetin  là một Flavonoid, được nghiên cứu là có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư, chóng dị ứng và giảm đau cho bệnh gout… Hiện nay, Quercetin được sử dụng khá rộng rãi chủ yếu dưới dạng thực phẩm chức năng và có mặt trên thị trường dược phẩm với những dạng bào chế khác nhau: Viên nén, viên nang, dạng bột…. Hiện nay, trong các dược điển chưa thấy có chuyên luận riêng chính thức để định tính và định lượng quercetin. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát chất lượng thuốc phục vụ sức khỏe cộng đồng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đề tài  Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng Quercetin trong TPBVSK và thuốc có nguồn gốc từ dược và áp dụng quy trình đã xây dựng để định lượng Quercetin trong một số sản phẩm hiện đang lưu hành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Một số thực phẩm bảo vệ sử khỏe và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu  thu thập trên địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tiến hành xác định Quercetin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Kết quả: Đã xây dựng được quy trình định lượng quercetin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Quy trình phân tích được kiểm soát chất lượng và đạt độ lặp lại cao với RSD < 2,0% (n = 9); đạt độ đúng tốt với độ thu hồi từ 103,9% – 119,6%. Đã áp dụng thành công quy trình xây dựng để phân tích quercetin trong 4 mẫu gồm thuốc Đông dược và TPBVSK đang lưu hành trên thị trường tỉnh Hà Tĩnh. Kết luận: Xây dựng quy trình định lượng hàm lượng quercetin có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc có nguồn gốc dược liệu.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02065

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Quercetin, HPLC

Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn hoá phân tích (2007), Hoá phân tích II, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
2. Bộ Y tế (2005), Dược thư quôc gia, NXB Y học Hà Nội. 
3. Nguyễn Minh Đức (2006), Sắc ký lỏng hiệu năng cao và một số ứng dụng vào nghiên cứu, kiểm nghiệm dược phẩm, dược liệu và hợp chát tự nhiên, NXB Y học TP Hồ Chí Minh. 
4. Viện kiểm nghiệm Trung ương (2010), Đảm bảo chất lượng thuôc và một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc, NXB Y học. 
5. Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn quốc gia (2010), Thẩm định phương pháp phân tích hoá học và vi sinh vật, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 
6. Viện kiểm nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh (2018), Thử nghiệm thành thạo: Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần trong cao khô bach quả. 
7. Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương (2015), Thử nghiệm thành thạo: Định lượng Quercetin thủy phân trong viên nén bao phim cao bạch quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 
8. Tiêu chuẩn cơ sở Viên nang mềm Cebraton (2013), Công ty cổ phần Traphaco.