Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cân lâm sàng và kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch

Luận văn thạc sĩ y học Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cân lâm sàng và kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch tại Bênh viên Bạch Mai năm 2000- 2005.Hen phế quản là bênh khá phổ biến trong các bênh đường hô hấp ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Hiên nay có hơn 300 triệu người mắc hen trên thế giới và có 20 vạn người chết vì hen. Các con số này còn tiếp tục tăng, ước tính toàn cầu sẽ có 400 triệu người mắc hen vào năm 2025. Ở Việt Nam tỷ lệ mắc hen phế quản là 5% tức là khoảng 4 triệu người, trong một điều tra ở một số vùng dân cư của Hà Nội tỷ lệ mắc hen là 3,15% [1], [8]. Theo một nghiên cứu mới đây kết luận rằng 56% bệnh nhân hen phế quản tử vong trong bệnh cảnh cơn hen phế quản nguy kịch [15].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00054

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Cơn hen phế quản nguy kịch là cơn suy hô hấp cấp cực kỳ nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời sẽ tử vong nhanh chóng. Tác giả Vũ Văn Đính đã nhấn mạnh tử vong do cơn hen nguy kịch phản ánh sự thất bại của công tác điều trị về hai phương diện: điều trị dự phòng và hổi sức cấp cứu [6]. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, quản lí bệnh nhân và điều
trị hen phế quản, trong những năm gần đây khoa Cấp cứu và khoa Điều trị tích cực của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một số lớn bệnh nhân hen nặng trong đó tỷ lệ bệnh nhân có cơn hen nguy kịch ngày càng tăng cao và vẫn còn bệnh nhân tử vong vì hen nguy kịch. Để cấp cứu và điều trị thành công cắt cơn hen nguy kịch cần phải nắm vững các đặc điểm về lâm sàng, cận lâm sàng và các biện pháp xử trí cơn hen nguy kịch.
Xuất phát từ thực tế lâm sàng, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: ‘Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch tại Bênh viên Bạch Mai năm 2000- 2005 ” 
Mục tiêu nghiên cứu:
1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có cơn hen nguy kịch tại khoa Cấp cứu và khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai
2. Đánh giá kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch tại khoa Cấp cứu và khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch tại Bênh viên Bạch Mai năm 2000- 2005
Tiếng Việt:
1. Nguyễn Năng An, (2002), Chuyên đề dị ứng học, tập 1, Nhà xuất bản Y học: 50-67.
2. Hoàng Khắc Chung, (1997), So sánh SpO2 với SaO2 ở bệnh nhân suy hô hấp cấp và xác định giá trị SpO2 chấp nhận ở bệnh nhân thở máy. Luận văn Thạc sĩ Y học, trường đại học Y Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Dụ, Vũ Văn Đính, (1981), Hồi sức hô hấp trong cơn hen phế quản ác tính ở khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Bạch Mai Tạp chí Nội khoa 1/1981, Nhà xuất bản Y học.
4. Vũ Đức Định (2004), Đánh giá tác dụng an thần của midazolam phối hợp với Fentanyl trong thông khí nhân tạo xâm nhập ở các bệnh nhân nội khoa. Luận văn Thạc sĩ Y học, đại học Y Hà Nội
5. Vũ Văn Đính, (2000), Cơn hen phế’quản nặng. Cẩm nang cấp cứu. Nhà xuất bản Y học: 138 -141
6. Vũ Văn Đính, (2003), Cơn hen phế quản ác tính. Hồi sức cấp cứu toàn tập. Nhà xuất bản Y học 53-65.
7. Vũ thế Hổng, (1995), Điều trị cơn hen phế quản ở người lớn bằng Adrenalin. Luận văn Thạc sĩ Y học, trường đại học Y Hà Nội.
8. Lê Văn Khang, Phan Quang Đoàn, Nguyễn Năng An (1998), Bước Đầu phát hiện tỉ lệ hen phế quản trong một số vùng dân cư Hà Nội. Công trình nghiên cứu khoa học bênh viên Bạch Mai 1997- 1998, tập 1:124-129. 
9. Phạm Đăng Quế (2004), Đánh giá tác dụng của terbutalin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thông khí nhân tạo xâm nhập. Luận văn Thạc sĩ Y học, trường đại học Y Hà Nội.
10. Bùi Xuân Tám, (2003), Hen ác tính. Cấp cứu nội khoa. Nhà xuất bản Y học: 231-241.
11. Hoàng Hổng Thái, Ngô Quí Châu, Lê Thị Kim Cúc (2004), Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng của hen phế quản tại khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Công trình nghiên cứu khoa học bênh viên Bạch Mai 2003-2004, tập 1: 451- 45711.
12. Trương Văn Trị, (1997), Đánh giá tác dụng của salbutamol khí dung qua mặt nạ trong điều trị cấp cứu cơn hen phế quản ở người lớn. Luận văn Thạc sĩ Y học, đại học Y Hà Nội.
13. Trần Trung, (1997), Tình hình tử vong ở bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Hữu Nghị trong năm năm 1991-1996. Y học thực hành số 1: 11-13.
14. Đặng Quốc Tuấn, (2005), Nghiên cứu tác dụng của phương thức thông khí nhân tạo hỗ trợ điều khiển và PEEP ngoài trong thông khí nhân tạo ở bệnh nhân hen phế quản nặng. Luận án Tiến sĩ Y học, trường đại học Y Hà Nội.
15. Ngô Anh Tuấn, (2004), Nghiên cứu tình hình tử vong ở bệnh nhân hen phế quản tại bệnh viện Bạch Mai. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đại học Y Hà Nội.
16. Phùng Minh Vân, (2001), Đánh giá phương pháp xịt salbutamol MDI với buồng thể tích trong cấp cứu cơn hen phế quản ở người lớn. Luận văn Thạc sĩ Y học, đại học Y Hà Nội. 

 MỤC LỤC Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch tại Bênh viên Bạch Mai năm 2000- 2005

Đặt vấn đề 7
Chương 1: Tổng quan tài liệu 9
1.1. Hen phế quản 9
1.2. Hen phế quản nguy kịch 10
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 26
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 26
2.2. Đối tượng nghiên cứu 26
2.3. Phương pháp nghiên cứu 28
2.4. Tiến hành nghiên cứu 28
2.5. Xử lý số liêu 30
Chương 3: Kết quả nghiên cứu 31
3.1. Đặc điểm nhóm bênh nhân nghiên cứu 31
3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 33
3.3. Điều trị cơn hen phế quản nguy kịch 39
3.4. Kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch 44
Chương 4: Bàn luận 48
4.1. Đặc điểm nhóm bênh nhân nghiên cứu 48
4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 49
4.3. Điều trị cơn hen phế quản nguy kịch 54
4.4. Nhận xét về kết quả điều trị cơn hen phế quản nguy kịch 59
Kết luận  63
Kiến nghị 65
Tài liệu tham khảo
Phụ lục