Nhận xét hiệu quả tiêm vacxin sởi tại 4 xã có dịch sởi thuộc tỉnh Hải Hưng, Tuyên Quang và Hà Nội, 1990-1992

Tên bài báo:Nhận xét hiệu quả tiêm vacxin sởi tại 4 xã có dịch sởi thuộc tỉnh Hải Hưng, Tuyên Quang và Hà Nội, 1990-1992

Tác giả:    Hoàng Văn Tân, Trần Văn Tiến, Huỳnh Phương Liên, Nghiêm Kim Hà, Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Gia Hưng, Bùi Hiền, Nguyễn Trọng Mãi, Đặng Văn Phách, Đỗ Đăng Thang

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Đánh giá hiệu quả tiêm vacxin sởi trên 76 trường hợp mắc bệnh (16 trường hợp đã tiêm phòng) tại 4 xã có dịch sởi xảy ra là phường Tân Quang (thị xã Tuyên Quang), xã Nghĩa Trụ, Ứng Hòa (Hải Hưng) và xã Thượng Cát (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Kết quả: đã có 4 vụ dịch xảy ra ở các xã đã tiêm vacxin sởi cho >80% số trẻ (1984-1990), không có trường hợp nào tử vong do sởi, phần lớn trẻ mắc ở nhóm lớn và chưa được tiêm vacxin. Tỷ lệ mắc sởi ở trẻ đã tiêm vacxin đều ở mức độ thấp 2,0-7,3%. Hiệu lực của vacxin sởi qua đánh giá trên thực địa là 86,4-95,4% (với độ tin cậy 95%), đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00766

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890