Nhận xét kết quả lâu dài của kỹ thuật cố định thuỷ tinh thể nhân tạo vào củng mạc

Tên bài báo:Nhận xét kết quả lâu dài của kỹ thuật cố định thuỷ tinh thể nhân tạo vào củng mạc

Tác giả:    Trần An

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    5    Tập:    423    Trang:    16-18

Tóm tắt:    

Mổ cố định thuỷ tinh thể nhân tạo (TTTNT) vào củng mạc thì 2 trên 23 BN từ 1993-2000. Kết quả: kỹ thuật cố định TTTNT vào củng mạc dùng để đặt TTTNT vào khe thể mi trong trường hợp rách rộng hoặc mất bao sau TTT do mọi nguyên nhân đã mang lại kết quả đáng khuyến khích. Nút chỉ cố định TTTNT nên để nằm trong chiều dày củng mạc hoặc dưới vạt củng mạc. Nên cắt dịch kính trước khi xuyên chỉ cố định TTTNT. Trong trường hợp không có chỉ và kim chuyên dụng, có thể thay thế bằng chỉ và TTTNT thông thường.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0388

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890