NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC GIAI ĐOẠN SỚM CÓ NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC GIAI ĐOẠN SỚM CÓ NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Lê Việt Anh1, Vũ Anh Hải1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét kết quả sớm của phẫu thuật nội soi lồng ngực (PTNSLN) điều trị u tuyến ức giai đoạn sớm có nhược cơ tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không đối chứng, hồi cứu trên 46 bệnh nhân (BN) u tuyến ức có nhược cơ, u tuyến ức giai đoạn Masaoka I, II, được PTNSLN cắt u và tuyến ức tại Bệnh viện Quân y 103 từ 10/2015 – 4/2021. Kết quả: Thời gian mổ trung bình là 76,08 ± 32,47 phút, lượng máu mất trung bình trong mổ là 31,08 ± 31,23 ml. Đa số BN (93,5%) sau mổ được về luôn khoa hoặc chỉ nằm hồi sức trong vòng 24 giờ, thời gian rút dẫn lưu trung bình là 51,47 ± 12,68 giờ và thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 9,52 ± 5,22 ngày. Không có BN tử vong trong thời gian nằm viện và các biến chứng phức tạp. Kết luận: PTNSLN điều trị u tuyến ức giai đoạn sớm có nhược cơ là phẫu thuật có tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp (2,2%) và an toàn.

U tuyến ức (thymoma) là khối u nguyên phát, đa số nằm ở trung thất trước trên, với kiểu hình đa dạng về mô bệnh học và giai đoạn. Kết quả của quá trình điều trị phụ thuộc nhiều vào típ mô bệnh học và giai đoạn của u tuyến ức.
Ứng dụng nhiều nhất trên lâm sàng là cách phân chia giai đoạn u tuyến ức theo Masaoka năm 1981 [1]. Với sự phát triển của nội soi và trang thiết bị, hiện nay PTNSLN được sử dụng phổ biến đối với u tuyến ức, nhất là ở giai đoạn sớm. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm: Đánh giá các kết quả sớm của PTNSLN điều trị u tuyến ức giai đoạn sớm có nhược cơ tại Bệnh viện Quân y 103.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00060

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890