Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi từ 18-25 tuổi

Luận văn thạc sĩ y học Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi từ 18-25 tuổi.Với chất lượng cuộc sống càng ngày càng được nâng cao, yêu cầu thẩm mỹ trở thành yêu cầu hàng đầu của bệnh nhân khi đến các phòng khám nha khoa, đặc biệt là đối tượng trẻ tuổi. Một nụ cười thu hút hay một nụ cười đẹp sẽ giúp bệnh nhân tự tin hơn, đạt hiệu quả cao hơn trong giao tiếp.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00016

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ngày nay, cả bác sĩ nha khoa và bệnh nhân đều thấy rằng mô nha chu có ảnh huởng lên vẻ đẹp của nụ cuời. Trong những truờng hợp cụ thể, bác sĩ chuyên khoa nha chu có thể làm thay đổi nụ cuời của bẹnh nhân. T lẹ mô nha chu lộ ra khi cuời phụ thuộc vào vị trí của đuờng cuời. Đuờng cuời đuợc xác định bởi mối liên hệ của môi trên, dáng vẻ của rang cửa, rang nanh hàm trên và mô lợi liên quan đến các rang này.
Sự hài hoà của nụ cười thẩm mỹ được tạo nên từ nhiều yếu tố như: cung cười, hành lang miệng, mức độ bộc lộ lợi khi cười, sự đối xứng của răng và lợi, độ rộng của kẽ răng, đường giữa và trục của răng, t lệ kích thước và sự cân đối của các răng cửa hàm trên [1]. Trong đó, tỷ lệ, kích thước cùng với sự cân đối của các răng cửa hàm trên và mức độ bộc lộ lợi khi cười là hai trong những yếu tố quan trọng tạo nên một nụ cười thẩm mỹ.
Trong những năm gần đây, cười hở lợi là một trong những vấn đề được quan tâm của xã hội. Nụ cười hở lợi lại ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là người trẻ khi họ không tự tin tỏa sáng với nụ cười của chính mình. Nguyên nhân của cười hở lợi xuất phát từ nhiều yếu tố. Cười hở lợi có thể liên quan tới tình trạng bệnh lý (phì đại lợi do viêm, thuốc, chậm mọc răng thụ động,…) hoặc không bệnh lý (tình trạng cường các cơ tham gia vào quá trình cười, quá phát xương hàm trên,…). Với những trường hợp nặng, ta có thể thấy một phần lợi bị lộ ra khi môi trên ở tư thế nghỉ [2]. Trong đó một số nguyên nhân gây cười hở lợi như: chậm mọc răng thụ động, viêm lợi mạn tính do mảng bám, răng và xương ổ răng vùng răng trước hàm trên mọc xuống dưới quá mức…. có thể làm thay đổi kích thước chiều dài của thân răng lâm sàng.
Trên thế giới đã có những nghiên cứu về kích thước, tỉ lệ kích thước của răng trước hàm trên thế giới như Magne P, Gallucci GO, Belser UC (2003); Al-Marzok MI, Majeed KR, Ibrahim IK (2013) …. hay ở Việt Nam từng có những công trình nghiên cứu của Hoàng Tử Hùng, Đào Thị Phương Dung nhưng chưa tìm thấy một nghiên cứu cụ thể nào xác định kích thước răng trên nhóm bệnh nhân cười hở lợi. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu về “Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi từ 18-25 tuổi” với 2 mục tiêu:
1. Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi.
2. Nhận xét tỉ lệ cân đối thân răng nhóm răng trước hàm trên bằng thước Chu trên nhóm đối tượng này. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi từ 18-25 tuổi
4. Hoàng Tử Hùng (2008). Giải phẫu răng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Trịnh Đình Hải (2013). Bệnh học quanh răng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Hà Thị Bảo Đan (2011). Nha chu học tập 1, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh.
26. Hoàng Tử Hùng (1993). Đặc điểm hình thái nhân học bộ răng người Việt. Luận án tiến sĩ khoa học.Trường Y dược thành phố Hồ Chí Minh. p: 87-95
27. Đào Thị Phương Dung (2007). Nhận xét kích thước ngoài nhóm răng cửa người trưởng thành. Tạp chí Y học thực hành.

ĐẶT VẤN ĐỀ Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở nhóm sinh viên cười hở lợi từ 18-25 tuổi

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Giải phẫu 3
1.1.1.  Giải phẫu sinh lý và tổ chức học của vùng quanh răng  3
1.1.2.  Giải phẫu răng của nhóm răng trước hàm trên 5
1.2. Định nghĩa 8
1.2.1. Đường cười 8
1.2.2. Cười hở lợi 8
1.3. Các đề tài nghiên cứu trước đây 12
1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới 12
1.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 13
CHƯƠNG 2:ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
2.1. Địa điểm, đối tượng, thời gian nghiên cứu 14
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 14
2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 14
2.2. Phương pháp nghiên cứu 14
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 14
2.2.2. Cỡ mẫu 15
2.2.3 Chọn mẫu 15
2.3 Phương pháp thu thập số liệu 15
2.3.1 Các bước thực hiện 15
2.3.2 Dụng cụ khám 15
2.3.3 Người khám 16
2.3.4 Cách khám 17
2.4. Các biến số nghiên cứu 17 
2.4.1. Các thông số chung 17
2.4.2. Quy trình nghiên cứu 17
2.5. Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 17
2.5.1. Chiều dài thân răng 17
2.5.2. Chiều rộng thân răng 17
2.5.3. Tỉ lệ chiều rộng/dài 18
2.5.4. Nụ cười tối đa 18
2.6. Xử lý số liệu 19
2.7. Sai số và biện pháp khống chế sai số 19
2.7.1. Sai số 19
2.7.2. Biện pháp khống chế sai số 19
2.8. Y đức trong nghiên cứu 19
2.9. Hạn chế của đề tài 20
CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21
3.1. Nhận xét kích thước thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên ở
bệnh nhân cười hở lợi 21
3.1.1. Nhận xét chiều dài thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên
ở bệnh nhân cười hở lợi 21
3.1.2. Nhận xét chiều rộng thân răng lâm sàng của nhóm răng trước hàm
trên ở bệnh nhân cười hở lợi 24
3.2. Nhận xét tỉ lệ cân đối thân răng của nhóm răng trước hàm trên bằng
thước Chu   28
CHƯƠNG 4:BÀN LUẬN 30
4.1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 30
4.2.  Nhận xét kích thước nhóm răng trước hàm trên 30
4.2.1.  Nhận xét chiều dài lâm sàng của nhóm răng trước hàm trên 31
4.2.2.  Nhận xét chiều rộng lâm sàng của răng trước hàm trên 32
4.2.3. Nhận xét tỉ lệ trung bình chiều rộng/dài của các răng trước hàm trên 33
4.3. Nhận xét tỉ lệ cân đối thân răng của nhóm răng trước hàm trên khi đo
bằng thước thẩm mỹ Chu 34
4.4. So sánh một số kích thước theo giới 34
KẾT LUẬN 36
KIẾN NGHỊ 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
Chiều dài thân răng trung bình của các răng trước hàm trên … 23 So sánh chiều dài thân răng trung bình các răng trước hàm trên
giữa theo giới 24
So sánh chiều rộng thân răng trung bình của các răng trước hàm
trên theo giới   26
So sánh chiều rộng thân răng TB của các răng trước hàm trên 26 So sánh giá trị trung bình của tỉ lệ chiều rộng/chiều dài của các
răng trước hàm trên theo giới 27
So sánh giá trị trung bình của tỉ lệ rộng/dài của các răng trước hàm trên với tỉ lệ 0,78 của thước thẩm mỹ Chu 29 
Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ đối tượng nam/nữ trong nghiên cứu 21
Biểu đồ 3.2 Phân bố kích thước chiều dài thân răng của răng cửa giữa 22
Biểu đồ 3.3 Phân bố kích thước chiều dài thân răng của răng cửa bên 22
Biểu đồ 3.4 Phân bố kích thước chiều dài thân răng của răng nanh 23
Biểu đồ 3.5 Phân bố kích thước chiều rộng thân răng của răng cửa giữa…. 24
Biểu đồ 3.6 Phân bố kích thước chiều rộng thân răng của răng cửa bên 25
Biểu đồ 3.7 Phân bố kích thước chiều rộng thân răng của răng nanh 25
Biểu đồ 3.8 Phân bố giá trị tỉ lệ chiều rộng/dài của các răng trước hàm trên … 27
Biểu đồ 3.9 Tỉ lệ phần trăm thân răng ngắn lâm sàng trên của nhóm răng
trước hàm trên theo thước thẩm mỹ Chu 28
Hình 1.1 Giải phẫu vùng quanh răng 3
Hình 1.2 Răng cửa giữa hàm trên 5
Hình 1.3 Răng cửa bên hàm trên 6
Hình 1.4 Răng nanh hàm trên 7
Hình 2.1 Thước thẩm mỹ của Chu 16
Hình 2.2 Thước cặp 16
Hình 2.3 Đo chiều rộng thân răng trước 18