Nhận xét mô bệnh học ở 12 trường hợp mổ lại xoang hàm

Tên bài báo:Nhận xét mô bệnh học ở 12 trường hợp mổ lại xoang hàm

Tác giả:    Võ Văn Khoa

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    8    Tập:    370    Trang:    22-25

Nghiên cứu tiến hành khảo sát những xoang hàm ở 12 bệnh nhân đã mổ qua đánh giá phẫu thuật, nội soi mũi xoang và xét nghiệm mô bệnh học nhằm tìm hiểu liệu xoang hàm sau mổ tiệt căn thì mô xơ có thay thế niêm mạc hay không. Xoang hàm sau phẫu thuật triệt căn, có sự tái tạo niêm mạc bao phủ trong xoang, thay thế niêm mạc viêm bị nạo bỏ. Tái tạo biểu mô tốt và khá ở 8/12 trường hợp, mô đệm 6/12 trường hợp. Tái tạo biểu mô kém ở 4/12 trường hợp, mô đệm 6/12 trường hợp.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00791

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890