NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC CÓ BẢO TỒN LÁ SAU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC CÓ BẢO TỒN LÁ SAU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Trần Thanh Bình1, Bùi Đức Phú2, Đặng Ngọc Hùng1
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân Y
2 Bệnh viện Trung ương Huế
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân bệnh van hai lá được phẫu thuật thay van hai lá cơ học có bảo tồn lá sau. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu các trường hợp thay van hai lá cơ học có bảo tồn lá sau tại bệnh viện trung ương Huế từ tháng 03/2015 đến tháng 09/2016. Kết quả: 87 bệnh nhân, tuổi trung bình 46,9 ± 9,4 tuổi, chủ yếu là nữ giới (72,4%). Phân độ suy tim theo NYHA ghi nhận 43,7% NYHA II; 52,9% NYHA III. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là khó thở (82,8%), đau ngực (64,4%). Có 85,5% bệnh nhân chỉ số tim – lồng ngực trên 0,5. Huyết khối nhĩ trái gặp ở 11,5%. Tổn thương lá van hai lá ghi nhận 89,7% xơ dày lá van; 80,5% dính mép van. Hở van 3 lá mức độ vừa và nặng kèm theo ở 56,2% bệnh nhân nghiên cứu. Kết luận: Bệnh nhân bệnh van hai lá được phẫu thuật thay van hai lá cơ học có bảo tồn lá sau thường đến viện muộn khi biểu hiện suy tim đã rõ và tình trạng giãn nhĩ trái, tăng áp lực động mạch phổi và rung nhĩ cao.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00788

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bệnh lý van hai lá (VHL) là bệnh van tim phổ biến ở các nước đang phát triển. Ngày nay, phẫu thuật thay van hai lá đã trở thành thường quy ở các trung tâm tim mạch trong  cả nước. Trong đó, chức năng của tim sau phẫu thuật thay van hai  lá  phụ  thuộc  rất  nhiều  vào  sự  bảo  tồn  bộ máy  dưới  van.  Nghiên  cứu  của Lillehei  và  cs(1964)áp dụng kỹ thuật bảo tồn dây chằng tối thiểu đã giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật thay VHLkinh điển từ 37% xuống còn 14% [1]. Mặt khác, khi bảo tồn bộ máy dưới van giúp hạn chế tỷ lệ vỡ thất trái và cải thiện chức năng tâm thu thất trái sau phẫu thuật. Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến  hành nghiên  cứu  này  nhằm nhận  xét  một  số  đặc  điểm  lâm  sàng,  cận  lâm sàng của bệnh nhân bệnh van hai lá được phẫu thuật thay van hai lá cơ học có bảo tồn lá sau