Nhận xét một số khía cạnh chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương

Nhận xét một số khía cạnh chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại bệnh viện nhiệt đới trung ương.Cho đến nay, HIV/AIDS không còn là vấn đề xa lạ với nhân loại, tuy nhiên nó vẫn là vấn đề sức khỏe toàn cầu. Dịch HIV/AIDS mới xuất hiện từ đầu năm 1980 nhưng đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Tính đến năm 2014, trên thế giới có khoảng 80 triệu người đã nhiễm virus HIV và khoảng 40 triệu người đã chết vì HIV [1]. Cho đến tháng 6 năm 2015, đã có 15,8 triệu người sống chung với HIV được tiếp cận điều trị kháng virus. Mặc dù vậy, sự gia tăng đáng báo động về tỷ lệ người nhiễm HIV, khả năng tiếp cận và sẵn có của điều rị kháng retrovirus hoạt tính cao còn hạn chế nên nhiều bệnh nhân nhiễm HIV vẫn chưa được tiếp cận sớm với điều trị [2].
Việt Nam là một trong những nước có dịch HIV phát triển nhanh nhất ở châu Á [3]. Theo số liệu của Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, tính đến ngày 30/9/2014, cả nước có 224 223 người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống được báo cáo, 69 617 người chuyển sang giai đoạn AIDS đang còn sống và 70 734 người tử vong do AIDS [4].
Với những tiến bộ gần đây trong các thử nghiệm lâm sàng và điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV và AIDS, sự sống còn của những người bệnh này đã được tăng rõ rệt và chất lượng cuộc sống (CLCS) của họ đã trở thành trọng tâm quan trọng đối với các nhà nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người trong số các bệnh nhân HIV vẫn phải vật lộn với các vấn đề xã hội như kì thị, và văn hóa tín ngưỡng mà có thể ảnh hưởng đến CLCS của họ cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tâm thần xã hội. Do vậy, xác định các yếu tố tác động đến CLCS ở bệnh nhân HIV/AIDS là thực sự cần thiết và quan trọng để ước tính gánh nặng bệnh tật [5]. Một số yếu tố liên quan đến CLCS ở những người bệnh nhiễm HIV đã được báo cáo trong y văn thế giới, chủ yếu thuộc bốn nhóm lĩnh vực: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, khía cạnh xã hội và môi trường [6].
Cho tới nay, ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu tiến hành đánh giá CLCS bệnh nhân HIV/AIDS. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu nhận xét một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống của người bệnh HIV/AIDS điều trị nội trú tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung Ương