Nhận xét qua 90 trường hợp lao phổi người có tuổi vào điều trị tại bệnh viện 71

Tên bài báo: Nhận xét qua 90 trường hợp lao phổi người có tuổi vào điều trị tại bệnh viện 71
Tác giả:     Doãn Trọng Tiên
Tên tạp chí:     Y học thực hành
Năm xuất bản:     1999     Số:     9     Tập:     371     Trang:     30-34
Tóm tắt:     
Nghiên cứu bệnh lý lao phổi tuổi già, 90 trường hợp chẩn đoán lao phổi tại Bệnh viện 71 nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa mức độ tổn thương lao phổi trên hình ảnh X-quang STandar, với kết quả xét nghiệm BK trực tiếp trong đờm. Tính chất bệnh lý lâm sàng lao phổi người có tuổi có những nét tương đối phù hợp với một số tác giẩ nhưng diễn biến về triệu chứng lâm sàng thường là không rầm rộ. Tổn thương trên X-quang chủ yếu là diện rộng và diện trung bình, mang tính mãn tính. Bệnh phối hợp nhiều, đa dạng, khả năng gây biến chứng cao.
Lao phổi là một bệnh nhiễm trùng, do vi khuẩn MycobacteiumTuberculosis được Robert Koch tìm ra năm 1882, bệnh lây truyền chủ yếu bằng đường hô hấp, lao phổi chiếm 80% trong các bệnh lao nói chung.
Mặc dù đã hơn một thế kỷ qua, kể từ khi RobertKoch tìm ra vi khuẩn lao, nhưng cho đến nay bệnh lao vẫn là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, vi nó không những không được đẩy lùi, mà còn xu hướng gia tăng, đặc biệt phổ biến ở nhiều nước đang phát triển, mặt khác do tình hình mắc HIV/AIDS cũng góp phần vào đáng kể làm gia tăng số người mắc lao trên toàn thế giới.

Lao phổi ở người có tuổi chiêm tỷ lệ đáng kể trong lao phổi nói chung. Theo Marchesami.F, và cộng sự (1994), (47), qua phân tích thống kê 906 bệnh nhân vào điều trị từ năm 1989-1993 có 116 nam và 298 nữ tuổi từ 12 đến 92, với tuổi trung bình là 54, các bệnh nhân dưới 60 tuổi là 557, tuổi 60 trở lên là 379, tác giả thấy rằng, số bệnh nhân ở lứa tuổi này là con số đáng quan tâm.
Theo ManJulaDatta và cộng sự năm 1993 nghiên cứu hổi cứu 3357 ca lao phổi BK dương tính trong đờm (từ 4-1986 đến tháng 3-1988), tác giả nhận thấy tỷ lệ tử vong theo tuổi và giới, lứa tuổi càng cao thì tỷ tệ tử vong càng tăng
Để góp phẩn vào nghiên cứu bệnh lý lao phổi tuổi già, chúng tôi tiến hành nghiên cứu qua 90 trường hợp

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00011

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890