Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022

Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022.Hoàn hảo cho các bác sĩ lâm sàng ở cả cơ sở chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc ban đầu, ấn bản thứ 2 của Dị ứng Những kiến thức căn bản, bao gồm thông tin bạn cần nhất trong thực hành hàng ngày, với trọng tâm là chẩn đoán và quản lý bệnh. Trong một tập ngắn gọn, tiện lợi, nó bao gồm tất cả các bệnh dị ứng phổ biến ở trẻ em và người lớn, cung cấp nội dung có thẩm quyền từ các chuyên gia dị ứng hàng đầu thế giới kết hợp với các bác sĩ chăm sóc chính / gia đình để có phương pháp tiếp cận cân bằng và thiết thực. Bạn sẽ tìm thấy thông tin cập nhật về mọi thứ, từ miễn dịch học và sinh lý học cơ bản đến các loại thuốc mới, liệu pháp mới và các lựa chọn điều trị cá nhân, cho phép bạn tự tin tích hợp những thay đổi này vào thực tế của mình.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


 

Cung cấp phương pháp tiếp cận thực tế để đánh giá, chẩn đoán phân biệt và điều trị các rối loạn dị ứng, tập trung đặc biệt vào những điều mà những người không phải là chuyên gia cần biết để thực hành hàng ngày.
Bao gồm nội dung mới về liệu pháp miễn dịch đặc hiệu với chất gây dị ứng cũng như một chương mới về y học chính xác.
Bao gồm các xét nghiệm dị ứng gần đây nhất, bao gồm xét nghiệm máu và bao gồm các cuộc thảo luận hiện tại về các sinh phẩm làm phương pháp điều trị. Cung cấp thông tin có liên quan, tập trung về miễn dịch học cơ bản và sinh lý học, dịch tễ học và các chất gây dị ứng.
Bắt đầu mỗi chương với một bản tóm tắt hữu ích về các khái niệm chính để giúp bạn nhanh chóng xác định thông tin quan trọng.
Được ủy quyền bởi cùng các chuyên gia được quốc tế công nhận đã tạo ra giáo trình Dị ứng của Middleton, văn bản chính thức trong lĩnh vực này. Một nguồn tài liệu lý tưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, những người đang ngày càng khám và điều trị các bệnh nhân bị dị ứng cũng như các bác sĩ chuyên khoa dị ứng, những người cần tài liệu tham khảo ngắn gọn và hiện hành về thực hành.
Phiên bản sách điện tử nâng cao đi kèm khi mua.
Sách điện tử nâng cao của bạn cho phép bạn truy cập tất cả văn bản, số liệu và tài liệu tham khảo từ sách trên nhiều thiết bị khác nhau.

Những kiến thức căn bản về Dị ứng 2E 2022
Allergy Essentials, 2nd Edition
Robyn E O’Hehir, MD, Stephen T. Holgate, Gurjit K. Khurana Hershey, Gurjit K Hershey, MD PhD, Aziz Sheikh, MD
Categories:
Medicine – Immunology
Year:
2022
Edition:
2nd
Publisher:
Elsevier
Language:
English
Pages:
334