Nội tiết học trong thực hành lâm sàng, 2021

Nội tiết học trong thực hành lâm sàng, 2021.Cuốn sách thực hành này nhằm mục đích bao gồm toàn bộ phạm vi nội tiết lâm sàng, bao gồm cả các bệnh hiếm gặp nhưng quan trọng phổ biến và được chọn lọc, với trọng tâm là quản lý lâm sàng thực tế.

Một số câu hỏi và vấn đề khác nhau trong quy trình khám chữa bệnh được thảo luận trong cuốn sách này theo một định dạng độc đáo. Mỗi chủ đề bắt đầu bằng việc trình bày một trường hợp lâm sàng điển hình, sau đó chủ đề được tiếp cận dưới dạng câu hỏi và câu trả lời liên kết với trường hợp lâm sàng được trình bày, nêu bật những câu hỏi quan trọng nhất trong chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt và điều trị. Nhiều số liệu và bảng được đưa vào để giúp hiểu rõ hơn.

Năm Xuất bản:

  2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Cuốn sách chủ yếu dành cho các bác sĩ đang đào tạo (chuẩn bị cho kỳ thi nội trú về nội tiết hoặc nội khoa), nhưng cũng dành cho các bác sĩ lâm sàng đã thành danh muốn mở rộng hoặc nâng cao kỹ năng của họ. Sinh viên đại học y khoa cũng có thể tìm thấy cuốn sách này thú vị.

Nội tiết học trong thực hành lâm sàng, 2021
Practical Clinical Endocrinology 1st ed. 2021 Edition
by Peter Igaz (Editor)
Publisher : Springer; 1st ed. 2021 edition (March 28, 2021)
Language : English
Hardcover : 557 pages
ISBN-10 : 3030620107
ISBN-13 : 978-3030620103
Item Weight : 2.72 pounds