Oxford, Giáo trình Nội tiết học và tiểu đường 2e

Oxford, Giáo trình Nội tiết học và tiểu đường 2e.Với sự sửa đổi và cập nhật toàn diện kể từ khi xuất bản lần đầu năm 2002, Giáo trình Nội tiết và Đái tháo đường Oxford ấn bản thứ 2 cung cấp một đóng góp toàn diện, cập nhật và có thẩm quyền cho lĩnh vực này. Bao gồm những lời khuyên đầu bảng, thực dụng về chẩn đoán và những hướng dẫn rõ ràng cho quản lý được khuyến nghị, nó cũng bao quát các nguyên lý khoa học cho việc thực hành y khoa.

Được gói gọn trong một tập duy nhất, cuốn giáo trình toàn diện này bao gồm 254 chương, được xếp thành 13 phần với định dạng dễ theo dõi, cung cấp thông tin với cách trình bày rõ ràng và súc tích. Mỗi chương được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực của họ, liên kết các nguyên lý khoa học cơ sở với các hướng dẫn dựa trên chứng cớ và quản lý lâm sàng, và cung cấp một tổng quan về các tranh cãi trong lĩnh vực này những khi thích hợp. Cuốn sách này cũng nhấn mạnh đến tính toàn cầu, và khi có thể phác thảo về việc thực hành y khoa ở các nước với nguồn lực y tế cao cấp còn hạn chế.

Bao gồm hơn 700 hình ảnh minh họa, trong đó gồm một phần các tấm ảnh màu với 100 hình ảnh chụp đầy màu sắc, và vô số bảng biểu, hộp thông tin bổ trợ cho văn bản, giáo trình này cũng có sẵn ở định dạng trực tuyến. Những người mua ấn bản in của Giáo trình Nội tiết học và Đái tháo đường Oxford 2e được cung cấp 6 tháng truy cập miễn phí đến ấn bản trực tuyến của cuốn sách này.

Năm Xuất bản:

      2012

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN
Oxford Textbook of Endocrinology and Diabetes
John Wass, Paul Stewart
List Price: $475.00
Hardcover: 1936 pages
Publisher: Oxford University Press, USA;
2nd edition (September 25, 2011)
Language: English
ISBN-10: 0199235295
ISBN-13: 978-0199235292