Oxford Sổ tay Thực hành Dược lý trị liệu

Oxford Sổ tay Thực hành Dược lý trị liệu. Kê đơn an toàn và hiệu quả là một nền tảng của chăm sóc bệnh nhân tối ưu. Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều chuyên khoa liên quan đến chăm sóc sức khỏe con người có quyền được kê đơn thuốc. Tuy nhiên, các nguồn thông tin thuốc chỉ tập trung vào một khu vực của kê đơn. Sổ tay thực hành Thuốc Oxford liên kết các thông tin thực hành về cách sử dụng thuốc với các chi tiêt ngắn gọn về dược lý học của thuốc, và các nguyên lý của dược lý học lâm sàng chi phối tác động của thuốc.

Cấu trúc trước hết của cuốn sổ tay này tương tự như các công thức của Anh Quốc, với các chủ đề của mỗi thuốc được sắp xếp mở rộng bởi các nhóm dược lý. Khi một thuốc được sử dụng theo nhiều tình huống khác nhau, những thông tin này được sắp xếp cùng nhau trong một chủ đề riêng lẻ, cho phép người đọc đánh giá toàn bộ các tác dụng của nó, dù là tác dụng điều trị hay tác dụng phụ. Mỗi chủ đề thuốc cung cấp thông tin một cách rõ ràng và định dạng tiêu chuẩn, và bao gồm một hình đồ họa về các tác dụng của thuốc, và các tiềm năng sử dụng của nó, các lời khuyên thực hành đối với các chỉ định phổ biến, một danh sách các tác dụng không mong muốn phổ biến và nghiêm trọng, các tương tác thuốc phổ biến, các lời khuyên thực tế trong việc quản lý điều trị và các tác dụng phụ, và những điều cần tư vấn cho người bệnh.
Những điểm lý thuyết mang tính chất giảng dạy phác thảo các nguyên lý của dược động học và dược lý học của thuốc giúp người đọc có thể gắn kết lý thuyết với các ví dụ thực tế. Ngoài ra sách cũng bao gồm rất nhiều hộp thông tin để tăng cường các hiểu biết cơ bản bằng các hướng dẫn về phương pháp tiếp cận tới các loại bệnh cụ thể với một vấn đề lâm sàng. Trong một vài trường hợp, các thuật toán để điều trị các tình huống cấp cứu Y khoa cũng được đưa vào, và ấn bản này giới thiệu các trường hợp lâm sàng để minh họa cho các vấn đề mà một thầy thuốc có thể phải đối mặt khi kê đơn cho người bệnh.
Sổ tay thực hành sử dụng thuốc Oxford là cuốn sách đầu tiên mang đến những thông tin mang tính thực hành để kê đơn an toàn, với một nền tảng kiến thức về dược lý học lâm sàng. Được xem xét lại toàn diện với các hướng dẫn mới và các thông tin về an toàn thuốc, cuốn sách này là trợ thủ hàng đầu dành cho sinh viên Y khoa và các học viên Y tế, nó cũng sẽ là tham khảo lý tưởng dành cho các bác sĩ gia đình, các dược sĩ lâm sàng và các dược sỹ đại học.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

THÔNG TIN
Oxford Handbook of Practical Drug Therapy
Duncan Richards, Jeffrey Aronson, John Reynolds, Jamie Coleman
Paperback: 800 pages
Publisher: Oxford University Press, USA;
1 edition (January 13, 2010)
Language: English