Phân loại, chẩn đoán và điều trị tình trạng mơ hồ giới tính ở trẻ em

Tên bài báo:Phân loại, chẩn đoán và điều trị tình trạng mơ hồ giới tính ở trẻ em

Tác giả:    Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Tân Sinh

Tên tạp chí:    Ngoại khoa

Năm xuất bản:    1994    Số:    5    Tập:    24    Trang:    30-36

Tóm tắt:    Tình trạng mơ hồ giới tính gồm 3 nhóm lớn là nữ lưỡng tính giả, nam lưỡng tính giả và lưỡng tính thật. Chẩn đoán và điều trị cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Phẫu thuật xác định giới tính được lựa chọn tùy theo từng tưrờng hợp cụ thể và cần phối hợp với điều trị nội tiết tố và giáo dục tâm lý. Bài báo này đã trình bày những tiến bộ trong phân loại, chẩn đoán và điều trị tình trạng mơ hồ giới tính tại nước Cộng hòa Pháp và qua y văn trên thế giới.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00787

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890