PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021
Cù Thanh Tuyền1, Hoàng Thy Nhạc Vũ2, Nguyễn Trọng Duy Thức3, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung2, Lê Thọ4
1 Đại học HUTECH
2 ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh
3 Đại hoc Y Dược Cần Thơ
4 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019-2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu liên quan đến chi phí thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019-2021. Kết quả: Trong giai đoạn 2019-2021, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã chi trả hơn 9 tỷ đồng cho thuốc sử dụng trong các hoạt động điều trị nội trú (26,6%) và ngoại trú (73,4%). Phần lớn chi phí được dành cho các thuốc tân dược (87,9%), được chia thành 20 nhóm tác dụng dược lý lớn, trong đó nhóm điều trị ký sinh trùng-chống nhiễm khuẩn có tỷ lệ chi phí sử dụng cao nhất với 42,2% tổng chi phí sử dụng thuốc tại cơ sở. Kết quả còn ghi nhận chi phí sử dụng thuốc tập trung chủ yếu ở các thuốc nhóm V (46,4%) và E (52,5%), các thuốc sử dụng theo đường tiêm (52,3%) và đường uống (31,7%), và các thuốc sản xuất tại Việt Nam (42,5%). Giá trị chi phí sử dụng thuốc giảm qua các năm, nhưng cơ cấu chi phí theo các tiêu chí mô tả lại tương đối ổn định. Kết luận: Nghiên cứu đã cung cấp được các đặc điểm chính về chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong giai đoạn 2019 – 2021, từ đó hỗ trợ đánh giá chất lượng cung ứng và quản lý thuốc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu hóa ngân sách của Bệnh viện. 

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00859

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Việc sử dụng thuốc thường đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chẩn đoán và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế, dođó chi phí dành cho thuốc cũng chiếm một phần đáng kể trong tổng ngân  sách  của  bệnh  viện  hàng  năm.  Trước những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả [1], mỗi bệnh viện cần tiến hành các phân tích thực trạng sửdụng thuốc để kịp thời đề ra các chiến lược cung ứng và quản lý thuốc phù hợp, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều trị và đồng thời tối ưu được nguồn ngân sách có hạn của cơ sở.Phân tích chi phí là nội dung cần thiết trong các nghiên cứu về đặc điểm sử dụngthuốc tại bệnh viện [2, 3, 4], nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về việc sử dụng thuốc mỗi năm, từ đó đánh giá tính hợp lý về việc phân bổ ngân sách dành cho  thuốc  thông  qua  xác  định  các  nhóm  đặc điểm chiếm tỷ lệ chi phí lớn. Ngoài ra, bệnh viện còn có thểkết hợp các kết quả phân tích chi phí thuốc với các dữ liệu lâm sàng để xác định tính chi phí-hiệu quả của các can thiệp y tế (bao gồm thuốc) được sử dụng tại cơ sở, từ đó hỗ trợ cho Hội đồng Thuốc và Điều trị tại bệnh viện điều chỉnh  các  kế  hoạch  lựa  chọn,  mua  sắm  và  sử dụng thuốc trong những năm sau [5].Bắt đầu hoạt động chính thức từ năm 2017, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (BVNLD)  cũng  có sự quan tâm nhất định đến tình hình sử dụng thuốc nói chung và việc phân bổ ngân sách dành cho thuốc nói riêng, với mục tiêu đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chi phí sử dụng thuốc tại BVNLDtrong giai đoạn 2019-2021

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Chi phí sử dụng thuốc, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2011), “Thông tư 22/2011/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động khoa Dược bệnh viện” 
2. Bùi Thị Minh Hiền, Trần Nhật Trường, Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thị Thanh Nhàn, Cù Thanh Tuyền, Trần Thị Ngọc Vân, Hoàng Thy Nhạc Vũ (2019), Khảo sát cơ cấu chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2017”, Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, phụ bản tập 23, số 2, trang 418-423. 
3. Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Hương (2021), “Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2019-2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 501, số1. 
4. Trần Thị Ngọc Vân, Cù Thanh Tuyền, Đặng Kim Loan, Hoàng Việt, Trình Minh Hiệp, Hoàng Thy Nhạc Vũ (2019), “Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2017. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 2, trang 21-29. 
5. Bộ Y tế (2013), “Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị trong bệnh viện”. 
6. Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng (2021), “Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc thành lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 
7. Hoàng Thy Nhạc Vũ (2019), “Dược xã hội – Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả”, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trang 21-29.