Phân tích di truyền của vi rút dengue lưu hành ở khu vực phía Nam năm 2014 – 2015

Phân tích di truyền của vi rút dengue lưu hành ở khu vực phía Nam năm 2014 – 2015
Tác giả: Vũ Thiên Thu Ngữ, Phạm Thị Thu Hằng, Hoàng Thị Như Đào, Huỳnh Phương Thảo, Cao Minh Thắng, Nguyễn Thị Công Dung, Lê Minh Hiếu, Vũ Đình Luân, Bùi Chí Tâm, Huỳnh Thị Kim Loan, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Nhằm tiếp tục khảo sát sự biến động di truyền của vi rút Dengue (DENV) gây bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD), một nghiên cứu dịch tễ học phân tử trên các chủng thuộc 4 týp huyết thanh của DENV phân lập ở khu vực phía Nam Việt Nam năm 2014 và bốn tháng đầu năm 2015 đã được tiến hành. ARN vi rút của các chủng khảo sát được tách chiết trực tiếp từ dịch nuôi cấy huyết thanh bệnh nhân SD/SXHD, định týp bằng RT-PCR với mồi Lanciotti, giải trình tự toàn bộ gen và phân tích so sánh với DENV trên thế giới. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy các chủng DENV ở Việt Nam không biến động nhiều về mặt di truyền, chủ yếu thuộc các genotýp I (DENV-1 và DENV-4) và genotýp II (DENV-3), vi-rút DENV-2 vẫn thuộc genotýp Asian 1 kể từ năm 2006 đến nay.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890