PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INSULIN VÀ NHÓM THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INSULIN VÀ NHÓM THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021
Trần Anh Duyên1, Hoàng Thy Nhạc Vũ1,2, Lê Phước Thành Nhân2, Trần Văn Khanh2
1 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tình hình sử dụng insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết trong điều trị ngoại trú cho người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) có BHYT tại bệnh viện Lê Văn Thịnh (BVLVT) năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thông qua việc hồi cứu dữ liệu về danh mục, chi phí sử dụng insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết trong điều trị ngoại trú có BHYT tại bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2021. Kết quả: Trong năm 2021, BVLVT đã sử dụng 126 thuốc (tương ứng với 52 hoạt chất) trong điều trị ĐTĐ cho người bệnh ngoại trú có BHYT, bao gồm 25 thuốc insulin (12 hoạt chất), chiếm 19,8% số thuốc, và 101 thuốc uống hạ đường huyết (gồm 40 hoạt chất). Các thuốc được sử dụng có nguồn gốc từ 14 quốc gia khác nhau, trong đó, thuốc được sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu chiếm tỉ lệ lần lượt là 23,0% và 77,0%; nhóm biệt dược gốc chiếm 40,5% số thuốc. Tổng chi phí sử dụng thuốc cho người bệnh ĐTĐ có BHYT tại BVLVT năm 2021 là 21,4 tỉ đồng, trong đó, insulin chiếm 28,5%; thuốc Việt Nam chiếm 20,0%; biệt dược gốc chiếm 34,9% tổng chi phí sử dụng thuốc cho người bệnh ĐTĐ tại BVLVT năm 2021. Kết luận: Trong năm 2021, insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết chiếm ưu thế trong điều trị cho người bệnh đái tháo đường có BHYT tại bệnh viện Lê văn Thịnh. Kết quả thu được từ nghiên cứu giúp bệnh viện có căn cứ để điều chỉnh về số lượng và chủng loại thuốc khi thực hiện dự trù, mua sắm trong những năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02062

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
sử dụng thuốc, insulin, đái tháo đường, bệnh viện Lê Văn Thịnh, Việt Nam

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2. 
2. Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần Anh Duyên, Lê Phước Thành Nhân, Trần Văn Khanh (2022). Phân tích tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2): 224-228. 
3. International Diabetes Federation (2021). IDF Diabetes Atlas 10th edition 2021. 
4. Lê Văn Phó, Nguyễn Thu Hà, Tạ Văn Trầm (2021). Chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh đái tháo đường ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, 508(2): 152-156. 
5. Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Hương (2021). Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2019-2020. Tạp chí Y học Việt Nam, 501(1): 140-144. 
6. Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Thy Nhạc Vũ (2022). Phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, 514(1): 123-127. 
7. Phạm Thị Thu Hiền, Lê Đình Thanh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Công (2013). Khảo sát việc sử dụng thuốc giảm đường huyết trong điều trị đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2013. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 17(3): 305-310. 
8. Trần Văn Lam, Nguyễn Thanh Trí (2022). Sử dụng thuốc hạ đường huyết điều trị bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm Y tế Thị xã Long Mỹ năm 2020. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường, 51:64-69. 
9. World Health Organization (2021). 10 global health issues to track in 2021.